Skip to main content

מכשירים אוטומאטיים למשיכת מזומנים

הנדון: דרישות נגישות למכשירי אוטומטיים למשיכת מזומנים ומידע

רקע:

מטרת מסמך זה הינה להגדיר את הדרישות בעת פיתוח והתקנה של מכשירי משיכת מזומנים אוטומטיים.

התהליך להנגשת המכשיר הינה ע"י הקמת צוות עבודה שיטפל הן ברכש, בתוכנה, בטכנולוגיה, בעיצוב באבזור, בבינוי ובהתקנות.

לצורך כך בתקנות שויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשנ"ג 2013,
הוגדרו הסעיפים הבאים במטרה לתת מענה לבעיית נגישות זו:

סעיף 25 – מכונות למת שרות אוטומטי

סעיף 34 – פרסום התאמות הנגישות שבוצעו.

 1. המטרה:
  לתת מענה נגיש, שוויוני ועצמאי לקהלי מטרה הבאים:
  1. אנשים הרתוקים לכסא גלגלים
  1. נמוכי קומה
  1. מוגבלי ידיים, כף היד אצבעות, קטועי יד.
  1. מוגבלי הליכה / עמידה
  1. מוגבלי ראיה ועיוורים
  1. מתקשים בעמידה , יציבה
 2. נושאים שיש למצוא להם מענה לפי סוגי המוגבלויות:
  1. אנשים הרתוקים לכסא גלגלים
   1. דרך גישה רחבה עד למכשיר.
   1. משטח מפולס ליד המכשיר.
   1. מיקום המכשיר מבחינת גובה ועומק.
   1. צורת המכשיר – מקום לרגליים (ברכיים), גישה לכל המקשים, למסך לאמצעי התפעול הגעה נוחה, זוויות ראיה טובה ומניעת סנוור.
   1. נוחות תפעול מגובה כסא גלגלים.
   1. לאפשר גישה קדמית / אלכסונית ומקבילית.
   1. גישה נוחה – ללא מכשולים.
   1. המכונה תסומל כנגישה בסמל כסא גלגלים
  1. מוגבלי הליכה / עמידה
   1. דרך גישה תקנית ורחבה
   1. משטח מפולס ליד המכשיר
   1. מיקום המכשיר מבחינת גובה
   1. צורת המכשיר – מאחזי יד לאחיזה בזמן תפעול, גישה לכל המקשים, זוויות ראיה.
   1. גישה נוחה לסביבת המכשיר אוטומטי למשיכת מזומנים ומידע, שולחן, פח, מעטפות, חומר אחר.
   1. מקום ישיבה בקרבה.
   1. המכונה תסומל כנגישה בסמל כסא גלגלים
  1. לקויי ראיה / עיוור
   1. דרך גישה – מסומנת לכבדי ראיה
   1. משטח מפולס ליד המכשיר וללא מכשולים
   1. מיקום המכשיר מבחינת גובה וזויות, הצלה נגד סינוור ותאורה.
   1. צורת המכשיר – מאחזי יד לאחיזה בזמן תפעול, גישה לכל המקשים, זוויות ראיה, מקשים מוגדלים, מובלטים ובברייל, מקשים פונקציונאלים מובלטים עם סימנים וצבעים קונטרסטיים.
   1. פונקציות נוספות – קונטרסט לתצוגה – צהוב על גבי שחור, גודל פונטים מוגדל, כל הפעולות וההנחיות יתאפשרו גם בהקראה קולית של הפעולות, הארכת מתן זמן תגובה ל 45 שניות, ההנחיות תהינה בשפה פשוטה ובליווי סמלול.
   1. גישה נוחה לסביבת המכשיר אוטומטי למשיכת מזומנים ומידע, שולחן, פח, מעטפות, חומר אחר.
   1. מקום ישיבה בקרבה.
   1. המכונה תסומל כנגישה בסמל כסא גלגלים
 • פרסום הסדרי הנגישות – קריטי לפרסם את הסדרי הנגישות שבוצו על מנת שהלקוחות יידעו היכן נמצאים המכשירים הנגישים ואיך לתפעלם.
  מומלץ מדור מיוחד לעניין זה באתר האינטרנט של הארגון.
 • תקנות נגישות – להלן ההנחיות כפי שמוגדרות בתקנות נגישות שרות לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – תשנ"ג 2013

הערה חשובה – תקן ישראלי 1918 חלק 4 לעניין נגישות מכשירים אוטו' נמצא ברוויזיה.

25.      (א)  נותן שירות המספק שירות לציבור באמצעות מכונות למתן שירות אוטומטי, כגון מכונות לממכר אוכל ומשקאות, מכונות תשלום, מיתקנים לקבלת מידע, לרבות מדפסות אוטומטיות ומיתקנים שניתנים באמצעותם שירותי בנק, וכן מיתקנים להספקת מים חמים או קרים לשתייה – אך למעט מיתקנים שנועדו לשתייה מהברז במישרין – יספק את השירות כך שהמכונות יהיו נגישות לשימוש עצמאי של אנשים עם מוגבלות לפי פרטים אלה:

(1)   החייב יספק מכונות שמתקיימות בהן הוראות ת"י 1918 חלק 4 (2.11), בסעיף הדן במכונות למתן שירות אוטומטי; ואולם חייב בביצוע התאמות נגישות למכונות לתשלום בעד חניה, ולמכונות לשירות אוטומטי שהגישה אליהן היא באמצעות רכב בלבד, יהיה פטור מהספקת מכונות שזיהוי אמצעי ההפעלה בהן נעשה באמצעים מישושיים;

(2)   הנחיות ההפעלה למכונה יינתנו בכיתוב בשפה פשוטה, בסמלול ובמידע שמיעתי, לפי העניין;

(3)   היתה הפעלת המכונה תלויה בזמן תגובה של המשתמש, לא יפחת זמן התגובה המרבי הנדרש להפעלת המכונה מ-60 שניות לכל פעולה; ואולם במיתקנים שניתנים באמצעותם שירותי בנק, זמן התגובה המרבי לא יפחת מ-45 שניות;

(4)   המכונה תסומל בסמל הנגישות הבין-לאומי לפי
       ת"י 1918 חלק 4.

           (ב)  ניתן שירות זהה במקום ציבורי אחד, באמצעות יותר ממכונה אחת, יבצע החייב התאמות נגישות כאמור בתקנה זו בשליש מהמכונות ולא פחות ממכונה אחת; ניתן שירות זהה כאמור ביותר ממפלס אחד, יחולו הוראות תקנת משנה זו בכל מפלס שבו ניתן השירות.

           (ג)   חייב בהתאמות נגישות לפי תקנה זו יבדוק את קיומן וזמינותן של מכונות נגישות כאמור בתקנת משנה (א), שניתן לרכוש או לייבא אותן באופן סביר; לא היו מכונות כאמור בנמצא, יהיה פטור מביצוע תקנה זו.

           (ד)  האמור בתקנה זו בא להוסיף על הוראות חוק בניינים ציבוריים (מתקני שתייה למים צוננים), התשמ"ז-1986, וסימן ג', בפרט 8.19 בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה.

           (ה)  למען הסר ספק, אין באמור בתקנה זו כדי לחייב נותני שירות בייצור מכונות אוטומטיות נגישות למתן שירות.

לרשימת כספומטים נגישים של בנק לאומי – לחצו כאן

לרשימת בנקטים נגישים של בנק הפועלים – לחצו כאן

מאמרים נוספים בנושא

הירשמו לנגישון והשארו מעודכנים
תשאירו מייל עכשיו ונדאג שתשארו מעודכנים כל הזמן