Skip to main content

מידע מסייע

חיפה – תמרורים שמגבילים זמן חניה גם לבעלי תג נכה

חניה מוגבלת בזמן איננה המצאה של עיריית חיפה. הייחוד כאן הוא הכיתוב "כולל רכב נכה" בתמרורים. אנחנו מתנגדים לתמרורים וטוענים שהם סותרים את החוק

 

בספטמבר 2019 עיריית חיפה הכריזה על מיזם של חניות ל- 20 דקות חינם ליד עסקים שמגיעים אליהם לסידורים מהירים. בפרסום הזה לא הייתה התייחסות לבעלי תג נכה ואין צילום של התמרור. באתר "חי-פה" יש פרסום דומה עם תמונה של התמרור.

 

בתחילת אוקטובר 2019 מצאנו את הפוסט הבא בדף הפייסבוק של "נגישות ישראל צפון":

"

לאחרונה התפרסם ע"י עיריית חיפה מיזם חדשני ותקדימי הנוגע להסדרי חניה ואשר אני מתרשם שייתכן ולא לקח בחשבון את המשמעות שלו לגבי נכים מוגבלי ניידות.
מדובר במיזם כתום לבן לפיו יורשו כלל הנהגים לחנות במקומות מבוקשים במיוחד לחניה של 20 דק' לכל היותר ואשר מעבר לכך ייקנסו.
לא ברור לי האם נתנו את הדעת למעמד החוקי של חנייתם של בעלי תג נכה לרכב.
אולי זה מובן מאליו ואולי כלל לא.

חשבתי שכאן המקום להעלות את הנושא ולבקש שמי שיש להם את הייצוג וההבנה שיפנו באופן רשמי לעיריית חיפה ויבקשו הבהרות.
זאת מאחר ומדובר כאמור בתקדים חדש שטרם היה במדינת ישראל

".

העירייה הגיבה באותו דף פייסבוק כך:

"

ההסדר החדש הינו ל 20 דקות בלבד ללא יוצא מן הכלל. כאמור, חניות הכחול לבן וחניות הנכה בעיר ימשיכו לשרת את ציבור בעלי המוגבלויות כפי שמגיע להם בחוק.
אם יתחילו לחנות לאורך זמן בחניות ה "20 דקות", תתפספס המטרה שלשמה סומנו

".

 

בהמשך ראינו את התמרורים עם הכיתוב "כולל רכב נכה". חוץ מהסוגיה המשנית של התקינות הלשונית של הנוסח, לדעתנו התמרור סותר את חוק החניה לנכים. חניה של בעל תג נכה במקום כזה ליותר מעשרים דקות לא מפריעה לתנועה ולא תואמת אף אחד מהאיסורים האחרים בחוק החניה לנכים. אם יירשם דו"ח לבעל תג נכה במקום כזה, כדאי לנסות לבטלו מהטעם הנ"ל. 

 

באחת התגובות שקיבלנו נאמר שלא רחוק מהתמרור יש חניית נכים. בפועל, בדוגמא שבדקנו בקרית חיים, החניה המוגבלת בזמן צמודה לחנות "פארם" גדולה (שמספקת, בין השאר, תרופות לפי מרשמים של קופות חולים). חניית הנכים נמצאת בצד השני של כביש סואן.

 

חניה מוגבלת ליד בית מרקחת

 

במאי 2020 הלכו בעירייה צעד נוסף והגבילו את משך החניה בחניונים של חופי רחצה לשעתיים.  שם כתוב "כולל חניית נכה". הנושא נדון במספר כתבות של שושן מנולה במקומון "כלבו", כולל מחאות של אזרחים עם מוגבלויות. במקרה הזה התעוררה סוגיה חדשה, כי החניון כולל חניות נכים והמשמעות היא הגבלת זמן לא חוקית, לכאורה, על משך החניה בחניות נכים. בתגובת העירייה באחת הכתבות נאמר, בין השאר: "ההגבלה שבה מדובר אינה תקפה למקומות השמורים לנכים" אבל זה לא ברור ממה שכתוב בתמרור.

 

אנחנו ממשיכים לפעול לביטול הגבלות משך החניה לבעלי תג נכה.

 

 

 


 

קישורים ומידע נוסף

 

 

"כולל רכב נכה"

מאמרים נוספים בנושא

הירשמו לנגישון והשארו מעודכנים
תשאירו מייל עכשיו ונדאג שתשארו מעודכנים כל הזמן