Skip to main content

חדשות

נתונים חדשים על אנשים עם מוגבלות בישראל 2020

קטגוריה: חדשות מתחום הנגישות

לרגל היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים מפרסמת נתונים עדכניים אודות מצבם של אנשים עם מוגבלות בישראל (נכונים לשנת 2019), אשר הופקו עבור הנציבות על ידי מכון מאיירס-ג'וינט ברוקדייל

 

 

 להלן מספר נתונים מתוך המצגת
לעיון בדו"ח הנתונים המלא באתר הנציבות לחצו כאן  

 

שכיחות המוגבלות באוכלוסייה

 

מהנתונים עולה כי בישראל חיים כ-1.5 מיליון אנשים עם מוגבלות, מתוכם כ270 אלף ילדים, 785 אלף אנשים בגילאי עבודה ו-510 אלף אנשים בגילאי 65 ומעלה. בקרב אנשים מעל גיל 20 כ-471 אלף אנשים עם מוגבלות חמורה כאשר ליתר – מוגבלות מתונה.

בתחום התעסוקה:

בשנת 2019 (לפני משבר הקורונה) 53% מהאנשים עם מוגבלות היו מועסקים, וזאת לעומת 80% מהאנשים ללא מוגבלות, בקרב אנשים עם מוגבלות חמורה שיעור התעסוקה עומד על 35%. קיימים גם פערי שכר בקרב אנשים עם מוגבלות כ 31% השתכרו עד 5000 ₪ נטו, לעומת 42% בקרב אנשים עם מוגבלות חמורה. באופן דומה רק 32% מהאנשים עם מוגבלות חמורה משתכרים יותר מ 7500 ₪ לעומת 49% בקרב אנשים ללא מוגבלות. אנשים עם מוגבלות עובדים פחות שעות בשבוע כאשר בקרב אנשים עם מוגבלות חמורה רק 32% עובדים 35-42 שעות בשבוע, בעוד בקרב אנשים ללא מוגבלות 47% מהעובדים מועסקים מספר שעות זה.

מעל הכל, 42% מהאנשים עם מוגבלות מעריכים כי אם יאבדו את מקום העבודה אין סיכוי או קיים סיכוי קטן בלבד שימצאו עבודה אחרת באותה רמת הכנסה, וזאת לעומת 26% בקרב אנשים ללא מוגבלות. 5% מהאנשים עם מוגבלות הצהירו כי אם יאבדו את מקום העבודה לא יטרחו כלל לחפש עבודה אחרת.

בדידות ומצב רגשי

בשנת 2019 34% מהאנשים עם מוגבלות בגילאי העבודה ציינו כי הם מרגישים בדידות לעיתים קרובות, לפעמים או מידי פעם לעומת 15% מהאנשים ללא מוגבלות בגילאים אלו. בנוסף, 11% מהאנשים עם מוגבלות חשים שאין להם אדם שניתן לסמוך עליו בעת מצוקה או משבר, לעומת 5% מהציבור ללא מוגבלות בנושא זה.

פער דיגיטלי

אין פער דיגיטלי בין אנשים עם מוגבלות צעירים עד גיל 35 לאנשים ללא מוגבלות, עם זאת בגילאים המבוגרים יותר הפער מתרחב. בשנת 2019 נמצא כי בקרב גילאי 65+ בעוד 76% מהאוכלוסייה ללא מוגבלות משתמשת באינטרנט באמצעות מחשב או טלפון נייד, רק 54% מהאנשים עם מוגבלות מדווחים כי עושים כך. בקרב גילאי 35-64 הפערים קיימים אך ברמה נמוכה יותר כאשר 92% מהציבור ללא מוגבלות משתמש באינטרנט ואילו רק 79% מהציבור עם מוגבלות.

אנשים עם מוגבלות 2020 - נתונים סטטיסטיים נבחרים

מאמרים נוספים בנושא

הירשמו לנגישון והשארו מעודכנים
תשאירו מייל עכשיו ונדאג שתשארו מעודכנים כל הזמן