הכנסת אישרה סופית: רשויות מקומיות יקצו מקום חניה לנכה סמוך לביתו

4/07/2017
 
 
מקום חנייה מסומן ושמור לנכה

הצעת חוק חניה לנכים (תיקון מס' 7), התשע"ז-2017 אושרה אתמול בתמיכתם של 27 חברי כנסת וללא מתנגדים

מוצע לקבוע הסדר ארצי אחיד, ולפיו רשות מקומית תקצה לרכב מזכה אחד העומד באופן קבוע לשימושו האישי של הנכה ואשר נושא תג נכה, מקום חניה קבוע, המותאם לצרכיו של הנכה, סמוך ככל האפשר למקום מגוריו ובמרחק שאינו עולה על 200 מטרים ממנו.

במידה ובאזור של עד 200 מטרים כאמור אין כלל מקומות חניה המוסדרים על ידי הרשות המקומית, תקצה הרשות, ככל האפשר, מקום חניה לנכה לפי ההסדר המוצע במרחק שאינו עולה על 400 מטרים.

עוד מוצע, כי חובת הקצאת מקום החניה כאמור תחול לגבי עיוורים, נכי גפיים ונכים שלהם דרגת נכות של 90% ומעלה. לגבי נכים אחרים הזכאים לקבל תג נכה לפי הוראות החוק הקיים, תקצה הרשות מקום חניה כפי שמוצע אם מצאה כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין ובהתחשב בדרגת נכותו של הנכה.

יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה ויוזם החוק ח"כ דוד אמסלם סיפר כי פנה אליו משה בר המתנייד עם כסא גלגלים שהפנה אותו לכך שהרשות המקומית לא מחויבת לסימון מקום חניה בסמוך לביתו של הנכה. כמובן שאין בהצעת החוק להביא לתוספת מקומות חנייה אלא לשינוי המקום כך שיקל על הנכה. היה ויכוח בוועדה על שיעור אחוזי הנכות שיקנה את הזכות הזו ולפיכך נקבעה נכות של מעל 90 אחוז, או נכות בגפים תחתונות ואף לעיוור.

זו לא הטבה אלא צורך ושירות.

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד