הנחיית רשות הטבע והגנים בדבר נסיעת רכב נכה בחוף הים

עד היום הרבה אנשים עם מוגבלות נפגעו כתוצאה מכך שההנחיות בדבר נסיעת רכב נכה בחוף הים לא היה ברור לגורמים האמונים על האכיפה - להלן ההנחייה מטעם רשות הטבע והגנים
13/11/2011
 
 
חניית נכים בחוף ים

 
אל: אוכפי החוק ברשות
שלום רב,

הנדון: הנחיה לאכיפת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים על נכים


1.  לאחרונה, התקבלו אצלנו עררים רבים שהוגשו ע"י נכים שקיבלו קנסות בגין נהיגה בחופי הים. לאור זאת, מצאתי לנכון לשוב ולהפנותכם לצו איסור נהיגה ברכב בחוף הים (נגישות לנכים), תשנ"ז-1997 (המצ"ב), המסדיר את הנושא.
סעיף 1 לצו מגדיר "נכה" כאדם שיש לו מחלה, ליקוי גופני או מוגבלות אחרת, המשפיעים באופן משמעותי על יכולתו להגיע לחוף הים, או לשירותי חוף הים.
סעיף 2 לצו מסייג את האיסור הגורף לנהיגה  בחופים ומאפשר לאדם לנהוג ברכב בחוף הים כדי לאפשר לנכה להגיע לחוף הים או לצאת ממנו, ובלבד  שהתקיימו התנאים הבאים:
(1) הנהיגה בחוף הים איננה מהווה סכנה למתרחצים;
(2) הנהיגה איננה פוגעת בערכי נוף וטבע, ארכיאולוגיה, היסטוריה ושימור;
(3) אין בחוף הים דרכי גישה נאותות ובטוחות לתנועת הנכה ללא רכב, בין בכסא גלגלים ובין ובדרך אחרת.

2.  לאור זאת, הנכם מתבקשים לפעול בהתאם לצו ולהפעיל שיקול דעת כאשר אתם נתקלים בחשוד שטוען כי הוא נכה או כי הוא הסיע נכה. מאחר שאיננו רופאים, יש לבקש מהחשוד להציג תו נכה לרכב או כל מסמך אחר המעיד על כך שהוא או האדם שאותו הסיע מוגבל בניידות. במידה ואין ברשותו תו נכה או מסמך כאמור, הפעילו שיקול דעת בכל מקרה לגופו.


3. שימו לב- הצו מאפשר לאדם לנהוג ברכב כדי לאפשר לנכה להגיע לחוף או לצאת ממנו, אך הוא אינו מאפשר להשאיר את הרכב בחוף במשך כל זמן  השהות בחוף. לאור זאת, במידה והנכה לא הגיע לבדו, יש לבקש מהאנשים הנלווים אליו להוציא את הרכב מהמקום לאזור מותר, ולהבהיר להם כי הם יהיו רשאים לשוב ולהיכנס לחוף לצורך הוצאת הנכה בתום השהות בחוף. כמובן, שאם הנכה מגיע לבדו אין לדרוש ממנו להוציא את הרכב מהחוף.

4. כאשר מאפשרים כניסת רכב לחוף לצורך מתן גישה לנכה, יש להסביר לנהג הרכב כי עליו לנסוע בדרך הקצרה ביותר ולא לאפשר נהיגה לאורך החוף למרחקים ארוכים. 

5. מאחר שמדובר בנושא רגיש, חשוב לנהוג בשכל ישר ולהפעיל שיקול דעת רחב. בכל מקרה של ספק, יש להתייעץ עם ממונה האכיפה המחוזי או המנהל הישיר לפני נקיטת פעולות אכיפה.


   בברכה ,


                                                                                             גל אריאלי
                                                                                מנהל אגף חקירות ומודיעין
 
צו איסור נהיגה ברכב בחוף הים (נגישות לנכים), תשנ"ז-1997*


 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(6) לחוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, תשנ"ז-1997 (להלן - החוק), אני מצווה לאמור:
1. בצו זה –
 "נכה" - מי שיש לו מחלה, ליקוי גופני או מוגבלות אחרת, המשפיעים באופן משמעותי על יכולתו להגיע לחוף הים, או לשירותי חוף הים;
 "מפקח" - מי שהוסמך למפקח לפי סעיף 4 לחוק;
 "מתרחץ" - אדם הנמצא במקום רחצה בין במים ובין על החוף.
2. (א) על אף האמור בסעיף 2 לחוק, רשאי אדם לנהוג ברכב בחוף הים כדי לאפשר לנכה להגיע לחוף או לצאת ממנו, ובלבד שהתקיימו כל אלה:
(1) הנהיגה בחוף הים איננה מהווה סכנה למתרחצים;
(2) הנהיגה איננה פוגעת בערכי נוף וטבע, ארכיאולוגיה, היסטוריה ושימור;
(3) אין בחוף הים דרכי גישה נאותות ובטוחות לתנועת הנכה ללא רכב, בין בכסא גלגלים ובין ובדרך אחרת.
 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי מפקח לקבוע כי משיקולי בטיחות המתרחצים הנובעים מתנאי הקרקע או צפיפות המתרחצים, תיאסר כניסתו של רכב לחוף רחצה מוכרז.
3. אין בהוראות צו זה כדי לפגוע בסמכויות סדרן או פקח לפי צו הסדרת מקומות רחצה (מצילים, סדרנים, פקחים ומגישי עזרה ראשונה), תשכ"ו-1965.


כ"ו בתמוז תשנ"ז (31 ביולי 1997) אליהו סויסה
   שר הפנים

 

 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד