חוק חנייה לנכים - מחייב רוויזיה דחופה!

3/08/2014
 
 
תג נכה

 

מה לא נאמר כבר על נושא חניות הנכים, אבל המצב בישראל 2014 עדיין מאוד בעייתי בכל הקשור לחניות הנכים.

 

ראשית, חשוב להבין שעבור אנשים עם מוגבלות עם בעיית ניידות חמורה, נושא זמינות חניות הנכים הינו קריטי ליכולתם להשתלב בחיים ובקהילה באופן נורמאלי. עבורם אין מדובר רק בצ'ופר של חניה קרובה, עבורם מדובר בנושא קריטי - בהבדל בין להגיע או לא להגיע, בהבדל בין להגיע בזמן או לאחר.

 

בשנים האחרונות נכנסה לתוקף חקיקת הנגישות למבנים חדשים וקיימים ועוד. חקיקה זו והגברת המודעות לחשיבות הנושא, גרמו לשיפור במצב החניות הן מבחינה היצע וכמות והן מבחינת צביעה בכחול ותמרור ברור ובולט.

 

עם זאת עקב ריבוי אנשים עם מוגבלויות בישראל, כ- 18% מהאוכלוסיה ומתוכם כ 600 אלף עם מוגבלויות חמורות, קצב הולך וגדל של אישור תגי חניה לנכים בישראל ובנוסף לכך תופעה רחבה של עברייני חניות נכים, נכון ל- 2014 יש עדיין בעיה אדירה ומצוקה של זמינות חניות נכים פנויות וזמינות. מציאות זו פוגעת מהותית באיכות החיים של הזכאים לתג נכה.

 

חוק חניה לנכים מ 1993 מגדיר מספר נושאים, בין אלה: מי זכאי לתג חנייה, היכן מותר ואסור להחנות, קנסות, נעילה/גרירה, עונשין ופטור מתשלם בעד חניה במקום ציבורי.

 

בשנים האחרונות אנו נוכחים לגלות שהחוק מיושן ומחייב רוויזיה רחבה. זאת בעיקר ניתן ללמוד בפעילויות ארגוני אנשים עם מוגבלות, מפסיקות בתי משפט ובראשם בג"צ, מכמות גדולה של הצעות חוק מהכנסת, תלונות הציבור ואפילו ממשרד התחבורה.

 

כתבה זו מציפה מספר היבטים שיש לטפל בהם במסגרת רוויזיה בחוק חנייה לנכים.

 

·         זכאות לתג לנהג

הרבה אנשים עם מוגבלות רוצים תג חניה לנכה, בעבר זכו לקבלת התג רק אנשים עם מוגבלויות פיזיות קשות ועיוורים. עם השנים יותר ויותר אנשים פונים לקבלת תג החניה, בעיקר מסיבות של הטבה בחנייה קרובה, פטור מתשלום ופטור מאגרה. בסופו של יום נדרש לקבוע שחניית נכים הינה רק לאלה שבאמת מתקשים ואינם יכולים ללכת מרחקים. במדינות שונות בעולם המבחן הינו מי שמתקשה ללכת מרחק של 100 מטר ללא עזרים.

בכל מקרה יש להדגיש שהזכאות הינה רק לבעל התג ולא לבני המשפחה!

 

·         זכאות לתג למי שאינו נוהג

ישנם מצבים בהם יש אדם עם מוגבלות קשה שאינו נוהג בעצמו, כגון ילדים, קשישים, אדם אחר במשפחה. במקרים אלה בני המשפחה מסייעים בהסעה ונזקקים לתג חניה. הבעיה שבמצבים אלה המשפחה מבקשת מספר תגי חנייה, לדוגמא לאבא ולאמא של ילד עם מוגבלות ואלה לעיתים רבות ושכיחות עושים שימוש בתג הנכה גם במצבים שהם אינם מסיעים את הזכאי לתג ובכך תופסים וגוזלים מקום חניה מאלה שזקוקים לו.

 

·         תג נכה זמני

ישנם שני מצבים שצריכים לזכות בתג נכה זמני ואלה הם:

1.      תייר עם מוגבלות.

2.      אדם עם מחלה, לדוגמא: חולה סרטן בתקופת הטיפולים.

בארצות שונות בעולם, ארה"ב לדוגמא, ניתן לאשר תג חניה זמני לבין חודש לשלושה חודשים בהליך מזורז. בארץ זכאים זמניים זוכים לתג נכה לשלוש שנים.

 

·         על מי לקבוע את הזכאות

עבור נכי צה"ל - הבקשות מטופלות ע"י אגף השיקום, עבור יתר האוכלוסייה - הבקשות מטופלות ע"י משרד התחבורה.  לעניות דעתנו החוק צריך להיות יותר ברור בהגדרה 'מי זכאי' ולוודא שהזכאות הינה רק לאלה שניידותם קשה. יש להפריד בין מוגבלויות לצמיתות ומוגבלויות זמניות. נדרש סנכרון מידע בין משרד הבטחון, משרד התחבורה, משרד הבריאות, משרד הרווחה והביטוח הלאומי. בסופו של דבר משרד הבריאות צריך להיות המאשר ומשרד התחבורה המנפיק.

 

·         סוגי תגים

תג הנכה יהיה אישי (ללא קשר למספר הרכב!! ). תג הנכה יהיה טכנולוגי (לזכאי יהיה מכשיר/תג אחד בלבד שיאפשר לו שימוש בכל רכב בו ישתמש, התג יופעל בעת הצורך גם במצב של חנייה בחניית נכים. כאשר התג יופעל ע"י מלווה, התג הטכנולוגי יאפשר חנייה של מספר דקות בלבד). התג הוא ספציפי לאדם – ולא לכלי הרכב – על מנת לודא שהשימוש הוא אישי בלבד ובמועד לו זקוק האדם עם המוגבלות לתג.

יהיו שני סוגים:

רכב גבוה עם מעלית יהיה זכאי:

1.      לחנות בחניות רכב גבוה  באופן בלעדי.

2.      רשאי לחנות בכל חניות הנכים לרכב רגיל ובתנאי שלא יתפוס שתי חניות

3.      רשאי לחנות במקומות שלא מפריעים לתנועה

רכב נכה פרטי יהיה זכאי:

4.      רשאי לחנות בכל חניות הנכים לרכב רגיל בלבד

5.      רשאי לחנות במקומות שלא מפריעים לתנועה

 

·         הקנס

בשנים האחרונות הועלה הקנס על חניה בחניות נכים ל 1,000 ש"ח. לאכזבתנו תופעת עברייני חניות הנכים עדיין עצומה בגודלה. המשטרה והרשויות בהן יש פיקוח על חניות נכים מייצרות הכנסות של מליוני שקלים בשנה מאכיפת איסור החנייה בחניות נכים. יש מקום להעלות את הקנס על מנת להגביר את ההרתעה.

 

·         עבריינים חניות נכים

יש מספר סוגי עברייני חניות נכים:

1.      כאלה שחונים בחניות ללא תג בכלל.

2.      בני משפחה הנוסעים ברכב של זכאי לתג ועושים בכך שימוש לרעה.

3.      בני משפחה הזכאים לתג לטובת הסעת ילד / הורה - ואלה עושים שימוש בתג גם במצבים שאינם מסיעים את הזכאי.

4.      מתחזים - אנשים שמשיגים תגי חניה בטענה למחלות או בני משפחה של זכאי לתג חנייה אשר נפטר ובכל זאת ממשיכים לעשות שימוש בתג.

 

·         סימון חניה
חניות נכים מסומנות כמוגדר בתקן הישראלי לנגישות 1918, שם יש הבדל בין סימון חניה לרכב גבוהה מסוג וואן עם מעלית לרכב נכה פרטי. יש מקום לשפר את ההגדרות בחוק כך שניתן יהיה לחייב שחניות הנכים תצבענה בכחול, יהיה חובת תמרור לכל חניה בניפרד, במעטפת המעבר הצמודה לחניית הנכה והמיועדת כמעבר - יהיה רשום - "מעבר נכה - אין חנייה". לקבוע שהחניות הגדולות תהינה אך ורק לוואנים עם מעלון. להגדיר כיצד לסמן חניות לצד מסלול אופניים וכיצד לשמור ולסמן חניות נכים באירועים זמניים.

 

·         סימון חניה ליד מגורים

ישנם מצבים שאנשים עם מוגבלות פונים לרשות המקומית בבקשה לסמן חנייה אישית ברחוב צמוד לביתם. בכל רשות יש מנגנון שונה למצב ולעיתים יש ניצול של זכאים לארגן לעצמם חנייה פרטית על חשבון הציבור. נדרש להגדיר בצורה מסודרת ושוויונית לכל הרשויות כיצד לבדוק זכאות ואי ניצול לרעה וכיצד לאשר ולסמן.

 

·         פטור מתשלום / חניונים

בחוק חניות נכים רשום שבמידה ויש מקום ציבורי עם חניון בתשלום ואין אלטרנטיבה להחנות ללא תשלום, על המפעיל / מחזיק החניון להחזיר תשלום לאדם עם מוגבלות כפי שזה מוגדר בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. מאז מלחמת יום כיפור חניונים רבים החליטו, מתוך רצון טוב ובמטרה לסייע ולעזור לאנשים עם מוגבלות קשה, לנהוג בנוהג חניה חינם למחזיקי תג חניה כחול לכסא גלגלים. כל זאת גם במצב בו יש חנייה אלטרנטיבית חינם והם אינם מחוייבים לכך על פי החוק.

בשנים האחרונות היו מספר תביעות ייצוגיות בנושא. עד שלא תתרחש הרוויזיה המבוקשת כאמור לעיל, רוויזיה שתקטין את כמות תגי החניה, רוויזיה שתגדיר שחניות נכים לרכב עם מעלון הן רק לרכבים המיוחדים, קיים חשש גדול שקבוצת האנשים עם המוגבלויות הקשות תישאר בפועל ללא חניות נכים שתתפסנה ע"י רכבים של אנשים עם מוגבלויות יותר קלות.
לאור זאת יש לעדכן גם את סעיף זה ולהתאימו לתקופה הנוכחית ובעיקר להגדיר האם הזכאות לחניה חינם הינה רק במקומות בהם אין אלטרנטיבה, האם הזכאות לחניה חינם הינה לכל סוגי תגי החניה, האם בעידן של שוויון ונגישות נדרש לחייב חניה חינם.
עמדת עמותת נגישות ישראל הינה שנדרש לתקן את ההגדרה, שהזכאות בכל מקרה הינה רק לאדם עם מוגבלות הנושא תג נכה ומזדהה איתו בכניסה / יציאה מהחניון. בשונה מההגדרה בחוק שוויון לפיה כל אדם יכול לטעון שהוא עם מוגבלות והחוק מאפשר לו שלא להזדהות.

נושא נוסף הדורש תיקון בסעיף, הינו מי הגורם שנושא בעלות התשלום בעיקר במקומות בהם יש קניון/מרכז מסחרי/משרדים או חניון ציבורי ולא ברור מי צריך לשאת בתשלום האם מפעיל החניון או השרות הציבורי אליו הגיע האדם עם המוגבלות.

חשוב לציין לטובה את רוב החניונים בישראל שעל אף שאלה אינם מחוייבים לפטור מתשלום כאשר אין אלטרנטיבה, רבים מהם מעניקים חניה חינם לסוג תג נכה הכחול - הנכים היותר קשים.

 

·         הגדרת אדם עם מוגבלות לחוק זה

לתקן את ההגדרה בחוק שוויון לפיה כל אדם יכול לטעון שהוא עם מוגבלות והחוק מאפשר לא שלא להזדהות. נדרש להגדיר שהזכאות הינה רק לאדם עם מוגבלות הנושא תג נכה ומזדהה איתו.

 

·         הכרה בינלאומית - הדדית
תהיה הכרה הדדית בין תגי החנייה של מדינות אחרות. (תג חניה חוקי של מדינה אחרת יוכר ויהיה קביל בישראל. כמו כן, תגי חנייה ישראליים יוכרו בחו"ל).

 

·         אכיפה
במקרה של חובות חניה של נכים עם תג נכה בתוקף, לא תתאפשר הוצאה לפועל ולא יתאפשר עיקול חשבון בנק או רכב נכה או כל עיקול אחר. משרד התחבורה בשיתוף עם משטרת ישראל והפיקוח העירוני יפעלו לאכיפה מוגברת והגברת המודעות.

 

עמותת נגישות ישראל פועלת בנושא חניות נכים הן באכיפה, הן במודעות, הן במערכת החינוך.

 

עמותת נגישות ישראל מקיימת ביחד עם אגף התנועה של משטרת ישראל יום מודעות ואכיפה שנתי לנושא חניות נכים בכל הארץ.

 

עמותת נגישות ישראל ביחד עם ארגוני נכים נוספים פועלת מול משרד התחבורה וחברי כנסת לרוויזיה בחוק חניה לנכים.

 

בנוסף אנחנו קראים לציבור הנהגים בישראל, לאלה שעדיין יש להם תירוצים כמו רק לדקה, כי חם לי או קר, אני ממהר, רק באתי להוריד או לקחת מישהו ועוד ועוד...

די עם התירוצים - לא חונים בחניית נכים!

 

חשוב להדגיש ולזכור שגם על הזכאים לתו חניה לנכים יש אחריות:

והכי חשוב שיקפידו על שמירת חוק חניות נכים

  • נקפיד שבני משפחה שלנו לא יעשו שימוש בתו נכה (בזמן שאנחנו לא ברכב)
  • נקפיד שלא להחנות במעברי חצייה.
  • נקפיד שלא להחנות בתחנות אוטובוס.
  • נקפיד להחנות באופן שלא מפריע לתנועה.
  • נקפיד שלא להחנות לצד ברזי כיבוי.
  • נשתדל לא להחנות על המדרכה אך אם אין ברירה נשאיר מעבר להולכי הרגל, עגלות נכים ועגלות ילדים. 

 

 

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד