מדיניות פרטיות
 
 

מדיניות פרטיות

 

העמותה מכבדת את פרטיותך באתר עמותת נגישות ישראל.

כאמור בתקנון ותנאי שימוש אלה, חלק מהשירותים באתר העמותה טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי כגון שם, שם משפחה, כתובת, דרכי התקשרות עמך, כתובת דוא"ל, פרטי כרטיס האשראי שברשותך במקרה הצורך וצרכי נגישות לצרכי הגעתך לאירוע / כנס / השתלמות / יום העיון במידת הצורך וכיוצ"ב. השדות שחובה לסמן, יסומנו במפורש. מבלי לסמנם כראוי, לא תוכל להמשיך להירשם לשירותים הניתנים ע"י העמותה. הואיל והעמותה תבקש את המידע הנחוץ לה לצורך המשך הרישום, תתבקש להוסיף ולמסור פרטים נוספים, המתחייבים מאופי השירות הניתן.

הנתונים כאמור שתמסור בעת ההרשמה באתר לשירותים הניתנים ע"י העמותה יישמרו במאגרי המידע של העמותה. אינך נדרש ע"פ חוק למסור את המידע, אולם במידה ותחליט שלא למסור את מלוא הפרטים הנדרשים בשדות החובה, לא תוכל להמשיך ולהשתמש בשירותים אלו.

בעת השימוש באתר העמותה, יכול להיות שיצטבר מידע על נוהגיך, שירותים שרכשת או ביקשת לפרסם או מידע או פרסומת שקראת באתר, העמודים בהם צפית, ההצעות, השירותים והתכנים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו נכנסת לאתר העמותה וכיוצ"ב. העמותה תשמור את המידע במאגריה והשימוש בנתונים אלה ייעשה ע"פ מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין וזאת למטרות המפורטות להלן:

  1. כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר כגון: הרשמה לאירועים נוספים שהעמותה מקיימת וכיוצ"ב. 
  2. כדי לשפר, לשנות ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות הגולשים / המשתמשים באתר. ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את העמותה יהיה בעיקרו למידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
  3. לשם יצירת אזורים אישיים באתר שתוכל להתאים להעדפותיך.
  4. לצורך רכישת שירותים באתר, לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך.
  5. כדי להתאים מאמרים, תכנים, שירותים וכדומה בעת ביקורך באתר העמותה לתחומי ההתעניינות שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או מקום מגוריך, ע"פ הפרטים שמסרת בעת ההרשמה. המידע שישמש את העמותה לצורך כך, לא יזהה אותך אישית בשמך או בכתובתך.
  6. העמותה רשאית לשלוח אליך בדואר אלקטרוני מידי פעם מידע בדבר שירותיה, וכן כל מידע שיווקי ו/או פרסומי, הן מידע שהיא עצמה תפרסם והן מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים המאושרים לפרסם באמצעות העמותה. מידע כזה ישלח אליך אם נתת לכך הסכמה מפורשת ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. עם זאת, העמותה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.
  7. ליצירת הקשר איתך במקרה הצורך או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, מידע זה לא יזהה אותך אישית כאמור.
  8. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או תקנון ותנאי שימוש אלה.
  9. לשם תפעולו התקין ופיתוחו של אתר העמותה. המידע משמש לצורך זה, לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו וכפי שתעודכן מפעם לפעם.

מדיניות פרטיות זו היא העדכנית ביותר של אתר העמותה והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון ותנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מידי פעם כאמור, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את סעיף מדיניות הפרטיות.

הדפס
דלג על Banners
Banners
דלג על Banners
Banners
דלג על Banners
Banners
עבור לתוכן העמוד