פרסום הלמ"ס לרגל היום הבינלאומי לאנשים עם מוגבלות שחל ב 3/12 - נתונים בנושא אנשים עם מוגבלות בישראל

2/12/2013
 
 
לוגו היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות

לקראת היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות, שחל ב- 3 בדצמבר 2013, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים בנושא אנשים עם מוגבלות בישראל. בהודעה זו מובא לקט ממצאים בנושא מוגבלות וקשיים בתפקוד יומיומי, המבוסס על הערכה עצמית של המרואיינים בסקר החברתי 2012.

 

בקרב בני 20 ומעלה 

קושי בתפקוד יומיומי1

·         9% מתקשים מאד, או לא יכולים בכלל ללכת או לעלות במדרגות, 33% מבני 65 ומעלה.

·         5% מתקשים מאד, או לא יכולים בכלל לזכור או להתרכז, 11% מבני 65 ומעלה.

·         3% מתקשים מאד בראיה, או לא יכולים לראות בכלל (גם כשמרכיבים משקפים), 12% מבני 65 ומעלה.

·         3% מתקשים מאד בשמיעה, או לא שומעים בכלל (גם כשמרכיבים מכשיר שמיעה), 10% מבני 65 ומעלה.

·         3% מתקשים מאד או לא יכולים בכלל להתלבש או להתרחץ בעצמם, 13% מבני 65 ומעלה.

מוגבלות חמורה2

·         ל-15% מהאוכלוסייה בגיל 20 ומעלה יש מוגבלות חמורה כלשהי, 43% בקרב בני 65 ומעלה.

·         בגיל 25 - 54 מועסקים 56% מהאנשים עם מוגבלות חמורה, לעומת 81% מועסקים בשאר האוכלוסייה.

·         כשליש (36%) מהאנשים עם מוגבלות בגיל 25 - 54 אינם בכוח העבודה, לעומת 14% בשאר האוכלוסייה.

·         24% מהמועסקים עם מוגבלות חמורה משתכרים עד 4,000 ₪ בחודש, לעומת 16% משאר המועסקים.

·         23% מהמועסקים עם מוגבלות חמורה חוששים לאבד את עבודתם, לעומת 10% מקרב יתר המועסקים.

·         14% מהמועסקים עם מוגבלות חמורה חוששים שאם יאבדו את עבודתם, אין כל סיכוי שהם ימצאו עבודה אחרת, לפחות באותה רמת הכנסה שיש להם היום, לעומת 7% משאר המועסקים החושבים כך.

·         כרבע (23%) מהאנשים עם מוגבלות חמורה חשים בדידות לעיתים קרובות, לעומת 5% ביתר האוכלוסייה.

 

קשיים בתפקוד יומיומי[1]

לפי הסקר החברתי 2012, ל- 22% מבני 20 ומעלה יש בעיה בריאותית או פיזית, המפריעה להם בתפקוד יומיומי.

28% מתקשים במידה כלשהי לזכור או להתרכז, 5% מתקשים מאד או לא יכולים בכלל לזכור או להתרכז. השיעור עולה עם הגיל: 49% מבני 65 ומעלה מתקשים לזכור או להתרכז, 11% מתקשים מאד או לא יכולים בכלל.

18% מבני 20 ומעלה מתקשים במידה כלשהי ללכת או לעלות במדרגות, 9% מתקשים מאד או לא יכולים בכלל. בקרב בני 65 ומעלה, מחצית (51%) מתקשים בהליכה, שליש (33%) מתקשים מאד או בכלל לא יכולים ללכת.

ל-8% מבני 20 ומעלה יש קושי להתרחץ או להתלבש בעצמם, 3% מתקשים מאד או לא יכולים. בגיל 65 ומעלה 28% מתקשים להתרחץ או להתלבש בעצמם, 13% מתקשים מאד או כלל לא יכולים.

קושי בראייה

16% מבני 20 ומעלה מתקשים בראייה, 3% מתקשים מאד או כלל אינם רואים (גם בזמן שהם מרכיבים משקפיים). בקרב בני 65 ומעלה 37% מתקשים בראיה, 12% מתקשים מאד או כלל לא רואים.

קושי בשמיעה

14% מהאוכלוסייה מתקשים בשמיעה, 3% מתקשים מאד או לא שומעים בכלל (גם בזמן שמרכיבים מכשיר שמיעה). 41% מבני 65 ומעלה מתקשים בשמיעה, 10% מתקשים מאד או אינם שומעים בכלל.

מוגבלות חמורה[2]

לפי הסקר החברתי 2012, ל-15% מבני 20 ומעלה יש מוגבלות חמורה כלשהי: 16% בקרב הנשים, ו-13% בקרב גברים. שכיחות המוגבלות החמורה עולה עם הגיל ומגיעה ל-33% בקרב בני 65- 74 (41% מהנשים ו-23% מהגברים), ול- 57% בקרב בני 75 ומעלה (66% מהנשים ו- 47% מהגברים). (תרשים 1)

תרשים 1 . שכיחות מוגבלות חמורה בקרב בני 20 ומעלה לפי מין וגיל, 2012

תרשים 1 . שכיחות מוגבלות חמורה בקרב בני 20 ומעלה לפי מין וגיל, 2012

 

תעסוקה

בכל קבוצות הגיל שיעור המועסקים בקרב אנשים עם מוגבלות חמורה נמוך משיעור המועסקים בשאר האוכלוסייה. בגילאי העבודה העיקריים 54-25, מועסקים 56% מהאנשים עם מוגבלות, לעומת 81% מועסקים ביתר האוכלוסייה. למעלה משליש (36%) מהאנשים עם מוגבלות חמורה אינם בכוח העבודה, לעומת 14% בקרב יתר האוכלוסייה.

 

הכנסה

בגילאי העבודה העיקריים (25- 54), משתכרים 24% מהמועסקים עם מוגבלות חמורה עד 4,000₪ ברוטו בחודש, לעומת 16% בקרב יתר המועסקים. 58% מהמועסקים עם מוגבלות חמורה בגיל זה אינם מרוצים מהכנסתם מעבודה לעומת 39% משאר המועסקים. 23% מהמועסקים עם מוגבלות חמורה חוששים לאבד את עבודתם, לעומת 10% משאר המועסקים. 14% מהמועסקים עם מוגבלות חמורה חוששים שאם יאבדו את עבודתם, אין סיכוי כלל שימצאו עבודה אחרת ברמת ההכנסה שיש להם היום, לעומת 7% משאר המועסקים החושבים כך.

תרשים 2. בני 25 - 54 לפי מוגבלות, מצב תעסוקה, הכנסה ועמדות ביחס לעבודה, 2012

תרשים 2. בני 25 - 54 לפי מוגבלות, מצב תעסוקה, הכנסה ועמדות ביחס לעבודה, 2012

                                        * בלתי מועסקים או שאינם בכוח העבודה     

                ** אם יאבדו את עבודתם, אין סיכוי שימצאו עבודה אחרת, ברמת ההכנסה שיש להם היום

לנתוני תרשים 2

 

תחושת בדידות

לפי הסקר החברתי 2012, בכל קבוצות הגיל אנשים עם מוגבלות חמורה חשים יותר בדידות ומרוצים פחות מהקשר עם בני המשפחה וחברים. בגיל 20- 64 חשים 23% מהאנשים עם מוגבלות חמורה בדידות לעיתים קרובות, לעומת 5% בשאר האוכלוסייה. 18% מהאנשים עם מוגבלות חמורה בני 20- 64 חשים שאין להם למי לפנות בשעת מצוקה או משבר, לעומת 8% בשאר האוכלוסייה החשים כך. (תרשים 3)

11% מהאנשים עם מוגבלות חמורה בגיל 20- 64 לא מרוצים מהקשר שלהם עם בני משפחתם, לעומת 4% בשאר האוכלוסייה. ל-17% מהאנשים עם מוגבלות חמורה בגיל זה אין קשרים עם חברים, לעומת 6% בשאר האוכלוסייה.

בגיל 65 ומעלה, בקרב אנשים עם מוגבלות: 28% חשים בדידות לעיתים קרובות, לעומת 7% בשאר האוכלוסייה; 21% חשים לאין להם למי לפנות בשעת מצוקה, לעומת 12% בשאר האוכלוסייה; ל-29% אין קשרים עם חברים, לעומת 12% בשאר האוכלוסייה; 8% אינם מרוצים מהקשר שלהם עם בני משפחתם, לעומת 5% ביתר האוכלוסייה.


תרשים 3. בני 20 - 64 לפי מוגבלות, תחושת בדידות וקשר עם משפחה וחברים, 2012

תרשים 3. בני 20 - 64 לפי מוגבלות, תחושת בדידות וקשר עם משפחה וחברים, 2012

                              * לא כל כך מרוצים, או בכלל לא מרוצים

לנתוני תרשים 3

שביעות רצון ואופטימיות

אנשים עם מוגבלות חמורה פחות מרוצים מחייהם ופחות אופטימיים ביחס לעתידם. בגיל 20- 64 שיעור האנשים עם מוגבלות חמורה שאינם מרוצים מחייהם, גבוה פי שלושה משיעור החשים כך בקרב שאר האוכלוסייה (29% לעומת 10%) וגם שיעור החושבים שחייהם יהיו פחות טובים גבוה כמעט פי שלושה (21% לעומת 8%).(תרשים 4)

70% מהאנשים עם מוגבלות חמורה בני 64-20 אינם מרוצים ממצבם הכלכלי לעומת 43% ביתר האוכלוסייה. 30% מהאנשים עם מוגבלות חמורה חושבים שמצבם הכלכלי בעתיד יהיה פחות טוב, לעומת 13% בשאר האוכלוסייה.  

תרשים 4. בני 20- 64 לפי מוגבלות, אופטימיות ושביעות רצון מהחיים ומהמצב הכלכלי, 2012

תרשים 4. בני 20- 64 לפי מוגבלות, אופטימיות ושביעות רצון מהחיים ומהמצב הכלכלי, 2012

                      * לא כל כך מרוצים, או בכלל לא מרוצים

לנתוני תרשים 4

 

לעמוד הסקר החברתי באתר הלמ"ס

לשאלון הסקר החברתי 2012

למחולל הלוחות של הסקר החברתי[1] שיעור האנשים המתקשים בתפקוד יומיומי בכלל האוכלוסייה בפועל גבוה יותר, מכיוון שהנתונים לא כוללים דיירי מוסדות טיפוליים וסיעודיים שלא נכללו בסקר וכן נדגמים שלא יכלו להתראיין לסקר בשל מוגבלותם.

[2] אדם עם מוגבלות חמורה מוגדר מי שמתקשה קושי רב, או לא יכול בכלל, לעשות לפחות אחת מהפעולות הבאות: לראות, לשמוע, ללכת או לעלות במדרגות, להתלבש או להתרחץ בעצמו, לזכור או להתרכז.

הדפס
עבור לתוכן העמוד