סטטיסטיקה לרגל יום העיוור הבינלאומי 2014

16/07/2014
 
 
תעצמו את העיניים ותראו 6.6.2014

הביטוח הלאומי משלם ל- 7,147 עיוורים קצבאות נכות ושירותים מיוחדים, בגובה של 3,500 ₪ בממוצע לחודש, ומשלם ל- 4,000 מקבלי קצבת נכות בעלי ליקוי ראיה בשעור 90% ומעלה, קצבת שירותים מיוחדים בשיעור 50% (כ -1,400 ₪ לחודש) ללא צורך בבדיקה של ועדה רפואית.

מינהל המחקר בביטוח הלאומי מפרסם היום נתונים המשקפים את מצבם החברתי-כלכלי של העיוורים. הביטוח הלאומי משלם ל- 7,147 עיוורים קצבאות נכות ושירותים מיוחדים, בגובה של 3,500 ₪ בממוצע לחודש, (נכון למאי 2014).

בנוסף כאלף עיוורים ובעלי מוגבלות בראיה נמצאים התוכניות של שיקום תעסוקתי באגף השיקום בביטוח הלאומי, בתוכניות שיקום תעסוקתי שונות, הכוללות גם תוכניות טרום שיקום, הכשרה מקצועית, מימון לימודים גבוהים וסיוע בהשמה בעבודה. כמו כן הביטוח הלאומי מסייע בהתאמת סביבת העבודה והנגשתה לעיוורים.

בלוח הבא מובא אפיון של מקבלי הקצבאות מהביטוח הלאומי לפי מין וגיל:

לוח 1- עיוורים המקבלים קצבאות נכות ושר"מ מהביטוח הלאומי לפי מין וגיל, מאי 2014

 

גיל

סה"כ

מין

גברים

נשים

סה"כ

7,147

3,798

3,349

18-39

2,131

1,142

989

40-59

3,037

1,477

1,560

60 ומעלה

1,979

1,179

800

 

לפני כשנה וחצי הקים פרופ' שלמה מור יוסף, מנכ"ל הביטוח הלאומי, ועדה בראשות פרופ' אריה בן יהודה, שבחנה, בין היתר, את הקריטריונים על פיהם נקבעת הזכאות לקצבת שירותים מיוחדים. בתום מספר חודשי עבודה מעמיקה, המליצה הוועדה להוסיף מבחן נוסף למבחן הזכאות הקיים (מבחן ה – ADL), מבחן המתייחס לפעולות הקשורות לתפעול משק הבית- מבחן ה IADL, מפני שמבחן ה – ADL לבדו אינו נותן ביטוי מספק לסיוע הנדרש לנכה במשק ביתו. בין היתר, שינוי זה משפיע על הרחבת זכאותם של העיוורים לקצבת שירותים מיוחדים.

בעקבות מסקנות הוועדה, הביטוח הלאומי משלם אוטומטית החל מחודש מאי 2014 קצבת שירותים מיוחדים בשעור 50% (כ – 1,400 ₪ לחודש) לכ- 4,000 מקבלי קצבת נכות בעלי ליקוי ראיה בשעור 90% ומעלה, ללא צורך בבדיקה של ועדה רפואית.

כמחצית מהעיוורים להם משלם הביטוח הלאומי קצבאות נכות הם בעלי משפחות ולמרביתם יש ילדים (לוח 2). 333 עיוורים המקבלים קצבאות נכות מהביטוח הלאומי, אינם נשואים ומגדלים ילדים עד גיל 18.

לוח 2- עיוורים המקבלים קצבאות נכות ושר"מ מהביטוח הלאומי לפי מצב משפחתי ומספר ילדים

 

מצב משפחתי

סה"כ

ילדים

ילדים עד גיל 18

ילדים מעל גיל 18

ללא ילדים

סה"כ

7,147

1,961

2,467

2,719

נשואים

3,590

1,628

1,602

360

לא נשואים

3,557

333

865

2,359


נתונים מעודכנים של תעסוקה ושכר מועברים לביטוח הלאומי ע"י רשות המיסים בפיגור של עד 18 חודשים מתום שנת המס. נכון להיום, קיימים נתונים מלאים עד שנת 2012. בשנה זו, שיעור העיוורים בגיל העבודה שעבדו וקיבלו קצבאות נכות ו/או שר"מ מהביטוח הלאומי עמד על 19% - שיעור זהה לשיעור המועסקים הכללי מבין מקבלי קצבאות נכות. שכרם החודשי-הממוצע של העיוורים המועסקים עמד באותה שנה על כ-3,650 ₪. קיימים הבדלים בין המתגוררים במחוזות השונים – המועסקים במחוז ירושלים קיבלו בממוצע שכר גבוה פי 2 מהמועסקים במחוז חיפה זאת למרות שבכלל האוכלוסייה שכרם של תושבי ירושלים נמוך בכ – 13% מאשר זה של תושבי חיפה. הסיבות לפערים אלה ייבדקו בנפרד.

לוח 3- עיוורים בגיל העבודה שעבדו וקיבלו קצבאות נכות ו/או שר"מ מהביטוח הלאומי
לפי מחוז מגורים, שיעור המועסקים בכל מחוז ושכר חודשי ממוצע מעבודה,
שנת 2012

 

מחוז מגורים

מספר המועסקים בממוצע לחודש

שיעור המועסקים מבין המקבלים בגיל העבודה

שכר חודשי ממוצע מעבודה

סה"כ

1,218

19%

3,650

ירושלים

118

18%

4,693

צפון

229

14%

3,261

חיפה

160

19%

2,741

מרכז

241

20%

3,677

תל אביב

267

29%

4,152

דרום

181

17%

3,539

יהודה ושומרון

21

22%

3,208

 

הדפס
עבור לתוכן העמוד