נתונים לרגל יום העיוור הבינלאומי 2015

10/06/2015
 
 

לרגל יום העיוור הבינלאומי החל השבוע, מפרסם מינהל המחקר בביטוח הלאומי נתונים על מצבם החברתי כלכלי של העיוורים - הביטוח הלאומי משלם לכ-7,500 עיוורים קצבאות נכות ושירותים מיוחדים, בגובה של 3,500 ₪ בממוצע לחודש.

בנוסף, כאלף עיוורים ואנשים עם מוגבלות ראייה נמצאים בתוכניות לשיקום תעסוקתי באגף השיקום של הביטוח הלאומי. תוכניות אלה כוללות: תוכניות להכשרה מקצועית, לימודים אקדמאים וסיוע בהשמה בעבודה. כמו כן, הביטוח הלאומי מסייע בהתאמת והנגשת סביבת העבודה לעיוורים רבים.

7,498 אנשים עם לקוי ראיה בשיעור 90% ומעלה מקבלים קצבאות נכות ושירותים מיוחדים מהביטוח לאומי. 95% מהם מקבלים קצבת שירותים מיוחדים, 83% מהם מקבלים קצבת נכות כללית ו-78% מקבלים קצבת נכות ושר"מ גם יחד (תרשים1).

 

תרשים 1

עיוורים המקבלים קצבאות נכות ושר"מ מהביטוח הלאומי לפי גמלאות, מאי 2015 

 graf.PNG

 

שיעור הגברים עם עיוורון המקבלים קצבאות גבוה במעט ביחס לנשים (כ-54%). כפי שניתן לראות (לוח 1), קיים שוני ביחס בין גברים לנשים בגילים שונים- בין האנשים בגילי 59-40 קיים שוויון יחסי בין גברים לנשים, אולם בין המקבלים בגילי 60 ומעלה שיעור הגברים קרוב ל-2/3.

 

לוח 1

עיוורים המקבלים קצבאות נכות ושר"מ מהביטוח הלאומי לפי מין וגיל, מאי 2015

גיל סה"כ מין
גברים נשים
סה"כ 7,498 4,027 3,471
18-39 2,119 1,147 972
40-59 3,104 1,527 1,577
60 ומעלה 2,119 1,353 922
       

 

כמחצית מהעיוורים להם משלם הביטוח הלאומי קצבאות נכות הם בעלי משפחות ולמרביתם  יש ילדים (לוח 2). 329 עיוורים המקבלים קצבאות נכות מהביטוח הלאומי, אינם נשואים ומגדלים ילדים עד גיל 18.

 

לוח 2

עיוורים המקבלים קצבאות נכות ושר"מ מהביטוח הלאומי לפי מצב משפחתי ומספר ילדים, מאי 2015

מצב משפחתי סה"כ ילדים
ילדים עד גיל 18 ילדים מעל גיל 18 ללא ילדים
סה"כ 7,498 2,029 2,669 2,800
נשואים 3,805 1,700 1,740 365
לא נשואים 3,693 329 929 2,435
         

 

שיעור העיוורים בגיל העבודה שעבדו וקיבלו קצבאות נכות ו/או שר"מ מהביטוח הלאומי עומד על 17% - שיעור זהה יחסית לשיעור המועסקים מבין מקבלי קצבאות נכות. שכרם החודשי הממוצע של העיוורים המועסקים עומד על כ-3,400 ₪[1]

קיימים הבדלים בין המתגוררים במחוזות השונים (לוח 3) – המועסקים במחוז ירושלים קיבלו בממוצע שכר גבוה ב-35% ביחס למועסקים במחוז חיפה, זאת למרות שבכלל האוכלוסייה שכרם של תושבי ירושלים נמוך בכ– 13% מאשר זה של תושבי חיפה. הסיבות לפערים אלה ייבדקו בנפרד.

 

לוח 3

עיוורים בגיל העבודה שעבדו וקיבלו קצבאות נכות ו/או שר"מ מהביטוח הלאומי

לפי מחוז מגורים, שיעור המועסקים בכל מחוז ושכר חודשי ממוצע מעבודה,

שנת 2013

מחוז מגורים מספר המועסקים בממוצע לחודש שיעור המועסקים מבין המקבלים בגיל העבודה שכר חודשי ממוצע מעבודה
סה"כ 1,181 17% 3,423
ירושלים 122 16% 4,160
צפון 213 13% 3,124
חיפה 128 14% 3,075
מרכז 248 19% 3,435
תל אביב 262 25% 3,696
דרום 185 15% 3,181
יהודה ושומרון 24 26% 3,121

 

 

[1] נכון להיום, קיימים נתוני תעסוקה עד לשנת 2013, זאת מכיוון שנתוני שכר מועברים לביטוח הלאומי ע"י רשות המיסים בפיגור של עד 18 חודשים מתום שנת המס. על אף הזמן שחלף, ייתכן ועדיין לא קיימים בביטוח הלאומי נתונים מלאים לגבי הכנסות בשנת 2013.

הדפס
עבור לתוכן העמוד