ירידה בהעסקת אנשים עם מוגבלות בישראל

1/12/2016
 
 
אדם בכיסא גלגלים

לרגל היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות - תמונת מצב סטטיסטית מעודכנת אודות אנשים עם מוגבלות בישראל: ירידה באחוז המועסקים, אנשים עם מוגבלות מרוויחים פחות ומרגישים עניים יותר.

בישראל חיים כ- 1.41 מיליון אנשים עם מוגבלות, שהם כ-17% מסך האוכלוסייה הכללית.

  • מתוכם, 17% (כ-240 אלף) הינם ילדים מתחת לגיל 17,
  • 50% (כ-700 אלף) הינם בוגרים בגילאי העבודה,
  • 33% (כ-461 אלף) הם בני 65 ומעלה.
  • שכיחות המוגבלות עולה עם הגיל. למעשה, מחציתם של האנשים בני ה-65 ומעלה מוגדרים אנשים עם מוגבלות ו-9% מהילדים הינם עם מוגבלות.

כך עולה מנתונים שעובדו עבור נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ע"י מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, בהסתמך על הסקר החברתי לשנת 2015 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

על פי הדו"ח, אשר מתפרסם לראשונה לרגל היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות, אנשים עם מוגבלות חווים הדרה חברתית ואפליה תעסוקתית המובילות לפערים משמעותיים ביחס לאוכלוסייה ללא מוגבלות.

להלן עיקרי הממצאים:

♦ בשנת 2015 חלה ירידה של 4% בהעסקת אנשים עם מוגבלות. בעוד שבשנת 2014 הועסקו 55% מהאנשים עם מוגבלות בגילאי העבודה, בשנת 2015 נתון זה עמד על 51% בלבד. נדגיש כי בקרב אנשים ללא מוגבלות בגילאי התעסוקה דווקא חלה עלייה קלה בשיעור המועסקים. בעוד ששיעור זה עמד על 78% בשנת 2014, בשנת 2015 הוא עמד על 79%. לפיכך, נראה כי הפער בין אנשים עם מוגבלות לבין האנשים ללא מוגבלות הולך ומתרחב.

♦ ההכנסה למשקי בית שבהם אדם עם מוגבלות בגיל העבודה, הינה נמוכה ב-25% לעומת יתר משקי הבית. זאת ועוד, מהנתונים עולה כי 56% מבין האנשים עם המוגבלות המועסקים, מרוויחים פחות מ-6,000 ₪ בחודש, בעוד שבקרב אנשים ללא מוגבלות נתון זה עומד על 45%. בהתייחס לכך, אין זה מפתיע שאנשים עם מוגבלות גם מרגישים יותר עניים (26% לעומת 11%).

♦ רק 19% מהאנשים עם המוגבלות הינם בעלי תואר אקדמאי, לעומת 33% בקרב אנשים ללא מוגבלות. לעומת זאת, יותר אנשים עם מוגבלות הינם בעלי השכלה תיכונית ומטה ביחס לאוכלוסייה הכללית. ניכר כי אנשים עם מוגבלות נתקלים בחסמים ברכישת השכלה אקדמית העשויים לנבוע בין היתר מהיעדר נגישות בהשכלה הגבוהה, והם המובילים לפערים אלה. נציין כי השנה הותקנו תקנות נגישות להשכלה הגבוהה, שמטרתן לתת לאנשים עם מוגבלות את ההנגשות הנדרשות להם ובכך לפתוח בפניהם את דלתות ההשכלה הגבוהה.

♦ בקרב אנשים עם מוגבלות, 12% חשים שאין אדם שהם יכולים לסמוך עליו בעת מצוקה או משבר, לעומת 6% בקרב אנשים ללא מוגבלות. מעקב לאורך זמן מראה על שיפור בנתון זה, אשר עמד על 20% בשנת 2002 ו -15% בשנת 2013, דהיינו, ישנה ירידה ברמת הבידוד החברתי של אנשים עם מוגבלות, אשר עדין נשאר גבוה יחסית.

♦ עוד עולה מהנתונים כי אנשים עם מוגבלות, במיוחד מי שמוגבלותם מוגדרת חמורה, חשים מופלים יותר מאנשים ללא מוגבלות, בוודאי ביחס למוגבלותם, אך גם ביחס לפרמטרים אחרים, לרבות דת, מוצא, לאום או גיל.

במסגרת תפקידה למניעת אפליית אנשים עם מוגבלות, ולקידום שילובם בחברה הישראלית, נציבות השוויון מציינת מדי שנה את היום הבינלאומי בסדרה של פעילויות ותכנים. השנה הנציבות תציין את אירועי היום הבינלאומי ביום חמישי, ה-1 דצמבר 2016, עם מגוון פעילויות ברחבי הארץ השמות דגש מיוחד על חשיבותה של התגייסות חברתית לקידום מרחב ציבורי נגיש.


פעילות ביום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות

 

לרגל היום הבינלאומי, ייפרסו בכל רחבי הארץ עשרות מוקדי הסברה. כל מוקד יופעל על ידי קבוצת פעילים מקומית שכוללות אנשים עם מוגבלות לצד פעילים בתנועות הנוער, וניתן יהיה למצוא בו חומרי הסברה אודות נגישות המרחב הציבורי לאנשים עם מוגבלות והפעלות קצרות וחווייתיות. תושבים שיהיו מעוניינים בכך, יוכלו לחתום על כל מוקד יופעל על ידי קבוצת פעילים מקומית שכוללות אנשים עם מוגבלות לצד פעילים בתנועות הנוער, וניתן יהיה למצוא בו חומרי הסברה אודות נגישות המרחב הציבורי לאנשים עם מוגבלות והפעלות קצרות וחווייתיות. תושבים שיהיו מעוניינים בכך, יוכלו לחתום על אמנת "מחויבות תושבים", הקוראת לכל אזרח לדרוש נגישות.

לקראת היום הבינלאומי, השיקה הנציבות קמפיין דיגיטלי באמצעותו יכול כל אזרח לקחת חלק בתהליך מיפוי ליקויי הנגישות במרחב הציבורי. הקמפיין מבקש מהציבור הרחב, ומאנשים עם מוגבלות בפרט, לגלות ערנות בנוגע למצב הנגישות בסביבתם ולדווח לנציבות, באמצעות תיוג ההאשטג #אלתגבילואותי, בצירוף אמירה אישית ותמונה של המפגע.

נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אברמי טורם: "הנתונים אודות מצבם של אנשים עם מוגבלות מצביעים על הדרך הארוכה שיש לפנינו לעבור עד לשוויון מלא של אנשים עם מוגבלות. אני סבור כי על החברה הישראלית כולה להתגייס על מנת להסיר את החסמים שעדין עומדים בפני אנשים עם מוגבלות. צריך לזכור שאנשים עם מוגבלות מהווים כחמישית מתושבי כל רשות מקומית. גם בשנת 2016 ישנם עדין פערים עמוקים בשיעורי התעסוקה, בבדידות ובתחושת ההפליה בקרב אנשים עם מוגבלות. אנו בנציבות פועלים במשך כל השנה כדי לשנות מצב זה. בשנים האחרונות חלו שינוים בשיח עם חקיקת חוק השוויון ובהמשך עם חתימת מדינת ישראל על האמנה הבינלאומית לזכויות אנשים עם מוגבלות, אך הנתונים מראים בברור כי דרכנו עדין ארוכה. על כולנו מוטלת החובה לשינוי משמעותי של המרחבים הציבורים, למתן ההזדמנויות ולהנגשת שירותים על מנת להגיע למצב בו אנשים עם מוגבלות לוקחים חלק בכל תחומי החיים.

אנו מזמינים את הציבור לצאת לשטח, להתריע על בעיות בנגישות, ולדרוש מן הרשויות להשלים את ההנגשה של המרחב הציבורי. רק יחד נוכל להביא בשורה אמיתית לאנשים עם מוגבלות שיוכלו לזכות לשוויון בזכות ולא בחסד".

למידע נוסף על אירועי היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות

הדפס
עבור לתוכן העמוד