מצב האנשים עם מוגבלויות בישראל: בדידות ופסימיות ביחס לעתידם

נתוני הלמ"ס לקראת היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות מציגים בדידות, קשיים כלכליים, אפליה וקשיים נוספים
1/12/2016
 
 
אדם בכיסא גלגלים

לקראת היום הבין-לאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות, שחל מדי שנה ב-3 בדצמבר, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים בנושא אנשים עם מוגבלות תפקודית חמורה בישראל.

בהודעת הלמ"ס מובא לקט ממצאים בנושא מוגבלות וקשיים בתפקוד יומיומי של בני 20 ומעלה, המבוסס על הערכה עצמית של המרואיינים בסקר החברתי 2015, שהתמקד בעמדות כלפי שירותי ממשל ובמעורבות חברתית.

 

בני 20 ומעלה עם מוגבלות תפקודית חמורה* (מבוסס על דיווח עצמי)

♦ ל-15% מבני 20 ומעלה (כ-791 אלף איש) יש מוגבלות תפקודית חמורה כלשהי, 40% בקרב בני 65 ומעלה.

♦ 10% מתקשים מאוד או שאינם יכולים ללכת או לעלות במדרגות כלל, 33% מבני 65 ומעלה.

♦ שיעור האנשים עם מוגבלות חמורה גבוה יותר בקרב בעלי השכלה נמוכה מאשר בקרב בעלי השכלה גבוהה - 24% מחסרי תעודת בגרות, 9% מבעלי תעודת בגרות, כתעודה הגבוהה ביותר ו-9% מבעלי תעודה אקדמית.

♦ 50% מהאנשים עם מוגבלות חמורה בגיל 54-25 מועסקים, לעומת 81% בשאר האוכלוסייה.

♦ 45% מהאנשים עם מוגבלות חמורה בגיל 54-25 אינם בכוח העבודה, לעומת 15% בשאר האוכלוסייה.

♦ 41% מהמועסקים עם מוגבלות חמורה משתכרים עד 5000 ש"ח בחודש, לעומת 22% משאר המועסקים.

♦ 62% מהמועסקים עם מוגבלות חמורה מתקשים לכסות את ההוצאות החודשיות, לעומת 37% בקרב השאר.

♦ 57% מהמועסקים עם מוגבלות חמורה אינם מרוצים מהכנסתם מעבודה, לעומת 40% בקרב שאר המועסקים.

♦ 54% מבני 64 -20 עם מוגבלות משתמשים במחשב ו-64% משתמשים באינטרנט, 79% ו-85% בקרב השאר.

♦ 15% מהאנשים עם מוגבלות חמורה בני 64-20 חשים בדידות לעתים קרובות, לעומת 3% בקרב השאר.

♦ 17% מהאנשים עם מוגבלות חמורה בני 64-20 חשים שאין להם למי לפנות במצוקה, לעומת 6% בקרב השאר.

♦ 36% מהאנשים עם מוגבלות מתקשים למצוא מידע על זכויותיהם במערכת הבריאות, 21% בשאר האוכלוסייה.

♦ 40% מהאנשים עם מוגבלות חמורה מתעניינים בפוליטיקה ובמדיניות ציבורית, לעומת %48 בשאר האוכלוסייה.

♦ 14% מהאנשים עם מוגבלות חמורה חשו אפליה בשל מוגבלותם בשנה האחרונה.


*אדם עם מוגבלות תפקודית חמורה הוא מי שמתקשה קושי רב, או שכלל אינו יכול לעשות לפחות אחת מהפעולות הבאות: לראות, לשמוע, ללכת או לעלות במדרגות, להתלבש או להתרחץ בעצמו, לזכור או להתרכז.
בהודעה זו, בכל מקום שבו כתוב "מוגבלות" הכוונה ל"מוגבלות חמורה".

שיעור האנשים עם מוגבלות באוכלוסייה גבוה יותר בפועל, מכיוון שהנתונים לא כוללים דיירי מוסדות טיפוליים וסיעודיים שלא נכללו בסקר, וכן נדגמים שלא יכלו להתראיין לסקר בשל מוגבלותם.

להודעת הלמ"ס עם לקט הנתונים המלא - לחצו כאן

הדפס
עבור לתוכן העמוד