רישוי עסקים ונגישות

- צעדים להטמעת נגישות ברישוי עסקים ברשות

מאמר המיועד למנהל רישוי עסקים ברשות המקומית או מועצה אזורית

- נגישות לאנשים עם מוגבלות כחלק מרישיון העסק וכתנאי לקבלתו

מכתב מאת מנהל אגף רישוי עסקים במשרד הפנים ונציב השוויון במשרד המשפטים

- רישוי של עסקים החייבים בהתאמות נגישות: דברי הסבר

על מי חל ההליך, מה בוחנת חוות הדעת של מורשה הנגישות, הנחיות לרשות המקומית, הנחיות למורשה הנגישות

- טופס חוות דעת של מורשה נגישות לצורך מתן/חידוש רישיון עסק

טופס למילוי ע"י מורשה נגישות

- טופס חוות דעת של מורשה נגישות מתו"ס לקראת טופס 4

טופס למילוי ע"י מורשה נגישות מתו"ס

- הזמנה להדרכת נגישות של מחלקת רישוי עסקים

עמותת נגישות ישראל מקיימת הדרכות וקורסם מיוחדים למחלקות רישוי עסקים ברשויות
עבור לתוכן העמוד