הרשעה: אגד אינה מאבטחת כיאות את ציבור הנכים

14/10/2012
 
 
אוטובוס עם רמפת גישה (הגדל)

 

בשמונה כתבי אישום שהוגשו נגד 'אגד' ושניים מנהגיה נטען, כי כסאות הגלגלים של הנכים שנסעו באוטובוסים שלה לא נחגרו בצורה מאובטחת, למרות שהאחריות לאבטח את הכיסא ולקשור אותו כראוי מוטלת על נהגי האוטובוס שלה.

אגד טענה, כי החובה מוטלת עליה ללא בסיס חוקי, שכן היא אינה מחויבת לחגור את כסאות הגלגלים ואינה אחראית לכך שהנכים ייחגרו כדבעי. כן טענה, כי מדובר בחובה שכלל לא ניתן לעמוד בה, היות ולעיתים האוטובוס עמוס בנוסעים כעוסים ואין זה סביר לדרוש מנהג האוטובוס, שעבודתו קשה ממילא, לרדת מהאוטובוס על מנת להעלות את כיסא הגלגלים ולחגור אותו.

השופט אברהם טננבוים הרשיע את אגד בעבירה של אי הפעלת קו שירות באורח תקין, אולם זיכה את הנהגים מעבירה של הפרת החובה לנהוג כלפי הנוסעים באדיבות ובנימוס.

נקבע, כי בדלת האחורית של האוטובוס מותקנת 'רמפה' המיועדת להעלאה והורדת נוסעים עם כיסא גלגלים, שבשעת הצורך יש לפותחה כדי לאפשר לרכב נכה לעלות עליה ועל כן, אין חולק שבקווי האוטובוס של אגד קיימת גישה לנכים בכלל ולנכים עם כיסא גלגלים בפרט.

כן נקבע, כי הנהג לבדו אחראי על כך שנוסע בכיסא גלגלים ייסע בבטיחות ואחריות זו כוללת את פתיחת הרמפה, העלאת הכיסא ואבטחתו כראוי.

עם זאת קבע השופט, כי אין הכרח שהנהג יבצע את כל הפעולות בעצמו, וייתכן כי המלווה של הנכה או אפילו נוסעי האוטובוס יעזרו לו בכך, אך הדבר אינו שולל את האחריות של הנהג ושל אגד כמעסיקתו, במקרים של נזק או תקלה.

כן נקבע, כי המצב בו קווי האוטובוס מלאים ועמוסים איננו תקין ממילא, שכן נסיעה בתחבורה ציבורית צריכה להיות נעימה בייחוד לציבור הנכים. אין ספק שהנוסעים באוטובוס, אשר יודעים כי הנכה אינו בוחר את מגבלותיו מרצון, הוסיף השופט, יעזרו כמידת יכולתם לנכה המבקש לעלות ואיש מהם לא ירטון על שהוא נאלץ להמתין עוד מספר שניות.

לפיכך נקבע, כי אגד לא הפעילה את קו השירות שלה באורח תקין וסדיר, בכך שלא הבטיחה לנוסעים המוגבלים נסיעה נוחה ויעילה.

עם זאת, השופט זיכה את אגד מעבירה של נהיגה ברכב כשהרכב נמצא במצב העלול לסכן עוברי דרך, באשר היא מתייחסת למצב הרכב, היינו- האוטובוס, ולא למצב הנוסעים בו. בנוסף נקבע כאמור, כי נהגי האוטובוס שלא היו ערים לחובתם לנהוג לכפי הנוסעים באדיבות ובנימוס, ולהבטיח כי הנוסעים יגיעו למטרתם בנוחות, במהירות ובבטיחות, לא יורשעו בהפרתה, שכן מדובר בתקנת סל ובמקרה ראשוני

 

להכרעת הדין בעניין מדינת ישראל נגד אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל ואח'


 

הדפס
עבור לתוכן העמוד