המרחב לחיים עצמאיים בגליל

 המרחב לחיים עצמאיים בגליל המרחב לחיים עצמאיים הוקם בסיוע מסד נכויות – ג'וינט ישראל, ממשלת ישראל, קרן משפחת רודמן, משרד הרווחה והמגבית המאוחדת לישראל בקנדה.
 

המרחב מנוהל על ידי:

אודות המרחב

אודות המרחב

ידיעות על פעילות המרחב

ידיעות על פעילות המרחב

מטרות המרחב

מטרות המרחב

פעילות ה"מרחב לחיים עצמאיים בגליל העליון" 2019

פעילות ה"מרחב לחיים עצמאיים בגליל העליון" 2019

תמונות מפעילויות המרחב

תמונות מפעילויות המרחב

מרכזים לחיים עצמאיים

מרכזים לחיים עצמאיים

קישורים חיוניים

קישורים חיוניים

תיאור הפרויקטים

תיאור הפרויקטים
עבור לתוכן העמוד