מטרות המרחב

נגישות ישראל מרחב אילת והערבה הינו חלק אורגני מעמותת נגישות ישראל ובשל כך מאמץ את חזון ומטרות העמותה.

בנוסף לכך, מרחב אילת והערבה שם דגש על מספר מטרות נוספות:

1. קירוב עולם הידע והכלים הקיימים בארץ לקידום הנגישות אל הפריפריה הדרומית.

2. העלאת המודעות לחשיבות השילוב וההכלה של אנשים עם מוגבלות בחברה.

3. העצמת תושבים עם מוגבלות לרבות הובלת תהליכי נגישות.

4. סיוע לאנשים עם מוגבלות נרכשת חדשה לרבות מיצוי זכויות מול הרשויות.

5. קידום תיירות נגישה במרחב אילת והערבה.

6. ליווי ארגונים עסקיים וציבוריים בתהליך הנגשתם.

עבור לתוכן העמוד