א' ב' של נגישות לרכזות מפתח הל"ב

17/09/2014
 
 
א' ב' של נגישות לרכזות מפתח הל"ב

 

החל ממרץ 2014 ועד יוני 2014 קיימה העמותה מפגשים מחוזיים לרכזות מפתח הל"ב, כחלק מימי עיון מסכמים שקיים משרד החינוך לרכזות ובתקומת קרן תד אריסון.

העמותה קיימה את ימי העיון במחוזות: ירושלים, חיפה, מרכז, תל אביב ודרום.

התכנית 'מפתח הל"ב', שפועלת בבתי הספר היסודיים ברחבי הארץ לאורך כל השנה, מתמקדת בטיפוח ערכים ומיומנויות חברתיות בחיבור למעגלי הליבה החברתית-ערכית.

התכנית פועלת במסגרת שעת הליבה -  "שעת חינוך", במסגרות ובזמנים נוספים ומאפשרת לצוות החינוכי לתת מענה ליעדים החינוכיים הניצבים בפניהם.

התכנית א' ב' של נגישות, הפועלת בבתי הספר היסודיים, בתרומת קרן תד אריסון, עונה ומשלימה נושאים רבים, בהם עוסקת תכנית זו. 

בסוף שנת הלימודים תשע"ד קיים משרד החינוך ימים מסכמים לרכזות התכנית, במחוזות השונים ברחבי הארץ. במהלך יום זה עברו הרכזות והרכזים מפגש עם עמותת נגישות ישראל שכלל היכרות ראשונית עם מושגים מעולם הנגישות- מהי נגישות מתו"ס, מהי נגישות שירות. היכרות מעמיקה עם הסביבה המשפטית עם דגש על התאמות למשרד החינוך והחובה החוקית העומדת בפני אנשי חינוך, מתוך תפיסתם כנותני שירות.

ביום זה הושם דגש על הנושאים: נגישות חברתית, שילוב והכלה ובמהלך ההרצאה נחשפו הרכזים לכלים אופרטיביים כיצד ניתן לייצר נגישות בכלל ונגישות חברתית בפרט, במוסד החינוכי. בנוסף ביום זה, קבלו הרכזים ערכות פעילות להעברה בבית הספר (הערכות מופיעות באתר מפתח הל"ב). ערכות אלו מטרתן מתן כלים מיידיים לרכזת, לחשיפת התלמידים לנושאים, העמקתם ועידוד חשיבה יצירתית מכווננת נגישות בכל מוסד חינוכי, באשר הוא.

ערכת הפעילות כוללת שתי פעילויות בנושא נגישות עם דגש על נושא חניות הנכים ודרך נגישה מהי. בפעילות זה למדים הילדים את נושאים אלו, דרך פעילות חווייתית ולאחר מכן מקבלים דפי עבודה ליישום הנושאים בין כותלי בית הספר.

אורית צאירי, ממונה על החינוך החברתי-ערכי באגף א' לחינוך יסודי: "ברצוני להודות לכם על הפעילות והתכנים המעשירים שחשפתם בפניי ובפני צוותים חינוכיים במטה המשרד, במחוזות ובבתיה"ס. התרשמתי שתכנים אלה עשויים להרחיב ולהשלים את העשייה החינוכית עליה שוקדים הצוותים החינוכיים וכי הם נמצאים בזיקה הדוקה ליעד שהציב משרד החינוך - "האחר הוא אני". רכזי החינוך החברתי מכל הארץ שנחשפו לתכנים ולפעילויות הביעו התעניינות רבה והתרשמו מאיכות התכנים, הפעילויות וההרצאות..."

ברצוננו להודות לאורית צאירי (ממונה על החינוך החברתי-ערכי באגף א' לחינוך יסודי) שפתחה בפנינו את הדלת וסייעה לנו לקיים יום זה ולהביא נושאים חשובים אלו בפני רכזות מפתח הל"ב, תודה גדולה למפקחות במחוזות השונים ולרכזות מפתח הל"ב שמסייעות יום יום לקידום נושא הנגישות החברתית במוסדות השונים ברחבי הארץ. תודה גדולה ומיוחדת לקרן תד אריסון שמאפשרת לנו בתרומתה לקדם את הנגישות במערכת החינוך באופנים רבים ומגוונים. תודה!

הדפס
עבור לתוכן העמוד