קצת מספרים

14/03/2015
 
 

מספרים - אנשים עם מוגבלות בישראל

עמותת נגישות ישראל

 

         סה"כ 1,600,000 אנשים עם מוגבלות בישראל - לפי נתוני הלמ"ס

         מבוגרים (18-67)

          כ - 800,000 עד 1,000,000

          מוגבלות חמורה 220,000

          מוגבלות בינונית 470,000

          שיעור דומה בין גברים לנשים

          סוגי המוגבלויות:

          פיזית               – 17.5%

          נפשית             – 9.2%

          ראייה               – 4.2%

          שמיעה             – 3.7%

          קוגניטיבית        – 4.2%

          מחלה כרונית    -  2.1%

         צעירים (23-26) – 60,000

          ילדים (0-18) – 220,000

          גורמים למוגבלויות:

          לידה

          תאונה

          מחלה

         גיל

 

שיעור המועסקים בקרב אנשים עם מוגבלויות עומד על כ- 51% בלבד (34% בקרב מוגבלות חמורה),

לעומת כ-71% בקרב כלל האוכלוסייה.

פער זה נובע מחסמים שונים שמקשים על השתלבות בשוק העבודה, וכל שכן על השתלבות בעבודות או תפקידים איכותיים. 

הדפס
עבור לתוכן העמוד