מרכז להשאלות ציוד והתאמות למעסיקים עובדים עם מוגבלות

3/01/2016
 
 

 

תמונה: משרד הכלכלה והתעשייה, תעסוקת אנשים עם מוגבלות


המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות מעודד מעסיקים לקלוט עובדים עם מוגבלות ולשם כך מפעיל כלים שונים ביניהם תקנות השתתפות של המדינה במימון התאמות הנדרשות בקליטה בשל מוגבלותו של העובד ומאפייניה ובהתאם לצרכיו של העובד, זאת על מנת שיוכל לבצע את תפקידו ולתפקד במקום העבודה ככלל העובדים.

פעמים רבות חוששים מעסיקים להשקיע כספים ברכישת הציוד הנדרש בעת קליטת עובד עם מוגבלות, לפני שראו שהעובד מתאים וכי הציוד אכן מסייע לו לבצע את תפקידו כהלכה.

על מנת לפעול "עם הפנים למעסיקים", המטה בשיתוף הקרן לפיתוח שירותים לנכים מטעם המוסד לביטוח לאומי יוצאים בתכנית פיילוט ומקימים מרכז השאלה להתאמות - לאביזרי עזר/ציוד נייד. היעד לסיוע הינם אנשים עם מוגבלות שמיעה או מוגבלות ראייה או מוגבלויות פיזיות/מוטוריות. המרכז יופעל בתקופת הפיילוט על ידי עמותת יד שרה שלרשותה עומד ניסיון רב בתחום השאלת ציוד.

מטרות:

 

א. התכנית באה להקל על המעסיק את החלטה על גיוס עובד עם מוגבלות ובדיקה האם ההתאמה אכן תסייע לעובד להשתלב בצורה מיטבית במשרה המוצעת במקום העבודה.
ב. התכנית נועדה לתת אפשרות למעסיק לבחון התאמתו של העובד לתפקיד ולמקום העבודה טרם רכישת הציוד הקבוע על ידו וכניסה להתחייבויות כספיות.

ג. התכנית תמנע את חששות המעסיק שההשקעה בציוד/התאמות תהיה לשווא שכן בסופו של דבר, העובד לא יבצע את תפקידו כמצופה או לא ימשיך לעבוד במקום העבודה.

ד. התכנית תסייע בפתרון לתקופת ביניים בקליטת עובד עם מוגבלות ולפרק זמן שהמעסיק יוכל לבחון את יכולותיו של העובד עם המוגבלות עד להגשת הפניה וקבלת סיוע ממשרד הכלכלה עבור רכישת הציוד/ההתאמות ע"י המעסיק.

ה. קיימות אוכלוסיות נוספות שאינן עומדות בתנאי התקנות לקבלת סיוע במימון ההתאמות אך אם יקלטו עובדים עם מוגבלות ויוכלו להתרשם מכישוריהם באמצעות ציוד מושאל, יהיו מוכנים לאחר מכן לרכוש את הציוד (משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, גופים ציבוריים ועוד) וכן עצמאים עם מוגבלות שזו עשויה להיות העזרה הגדולה ביותר עבורם בהקמת עסק חדש לתקופת ההקמה הראשונית.

ו. גורם נוסף שיוכל להסתייע בשירות הינם מרכזי הכשרה

התוכנית מיועדת ל:

א. מעסיקים פרטיים קטנים המעסיקים מתחת ל – 100 עובדים (מעסיקים מעל 100 עובדים מחויבים ממילא ל – 3% עובדים עם מוגבלות על פי צו ההרחבה).

ב. גופים שאינם זכאים למימון התאמות על פי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (השתתפות המדינה במימון התאמות), התשס"ו – 2006 . המהווים כשליש מהמעסיקים במשק.

ג. גופי הכשרה פרטיים בהכשרות בהן משולבים אנשים עם מוגבלות ונזקקים להתאמה ובתנאי שמדובר בהכשרות קצרות (עד 9 חודשים) ולאחר מיצוי זכויות מול אגף השיקום של המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון.

ד. עצמאים בעלי מוגבלות המקימים עסק חדש.

ה. אנשים עם מוגבלות ו/או מעסיקים המעוניינים לשאול את הציוד עזר בראיונות לקבלה לעבודה.

הפחתת הרתיעה והקושי של מעסיקים

השאלת הציוד תוגבל לחצי שנה. במידת הצורך תבחן אפשרות להארכה לגבי גופים שאינם זכאים להתאמות. בתום תקופת ההשאלה, יוכלו המעסיקים לרכוש את הציוד הנדרש ובמידה וזכאים, יגישו בקשה לסיוע כנדרש בתקנות.

אין חולק כי פעמים רבות ללא התאמות רלוונטיות נגזר דינו של אדם עם מוגבלות להישאר מחוץ לעולם העבודה אך חלק מהמעסיקים נרתעים מהצורך לרכוש ציוד יקר טרם השתכנעו כי העובד מתאים לצרכיהם וכי התפוקה שלו דומה לשל אדם ללא מוגבלות. חשוב למצוא את הדרך להפחית את הרתיעה והקושי ואין לנו ספק כי מרכז ההשאלה עשוי להיות אחת הדרכים המשמעותיות לכך.

המרכז צפוי להתחיל לתת שירות בעוד כחודש ימים והודעה על כך תצא בנפרד.

הכתבה התפרסמה בגיליון דצמבר 2015 של מגזין המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות - לחצו כאן

הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד