בקשה להשתתפות המדינה במימון התאמות במקום העבודה, לעובדים עם מוגבלות

 
 
ארבע כפות ידיים מחזיקות חלקי פאזל

שירות זה מאפשר למעסיקים של עובדים עם מוגבלות, להגיש בקשה להשתתפות המדינה במימון עלויות של התאמות שביצעו עבור עובדים אלו, בשל הצרכים הנובעים מהמוגבלות.

התאמה היא התוספת, השינוי או האביזר הנדרשים עבור עובדים עם מוגבלות, מעבר לנדרש לחבריהם לעבודה ללא מוגבלות. ההתאמה ניתנת כדי שיוכלו לתפקד באופן יומיומי במקום העבודה ככל העובדים.

לפי נהלי המטה, לא תאושר בקשת מעסיק להשתתפות המדינה במימון התאמות, לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (השתתפות המדינה במימון התאמות), התשס"ו-2006, עבור עובד שבעת הגשת הבקשה, אינו מועסק עוד.

להלן רשימת המסמכים הנלווים שיש לצרף לטופס הבקשה:

  1. מסמך המעיד על סוג המוגבלות של העובד
  2. תלוש שכר אחרון של העובד עם המוגבלות (של החודש שקדם להגשת הבקשה או של החודש בו הוגשה הבקשה)
  3. שלוש הצעות מחיר לרכישת התאמה והתקנתה/ביצועה או קבלות בגין ביצוע התאמה במקרה שההתאמה כבר בוצעה
  4. קבלות עבור ביצוע ההתאמה, אם כבר בוצעה.
  5. בהגשת בקשה להשתתפות במימון ליווי והדרכה מתמשכים נדרש להגיש גם תלושי שכר של שלושת חודשי העבודה שקדמו להגשת הבקשה, של העובדים המעניקים את הליווי וההדרכה המקצועיים (כמפורט בטופס הבקשה)

 

לנוהלים ולהגשת בקשה להשתתפות המדינה במימון התאמות במקום העבודה - לחצו כאן

הדפס
עבור לתוכן העמוד