התקן האמריקאי - Section 508
3/06/2006
 
 

תמצית תקני Section 508

 

 

כללי (חלק A)

 

תקנים אלה מגדירים את סוגי הטכנולוגיה אליהם מתייחסת התקנים ומגדירים דרישות לרמת נגישות מינימלית. סעיף היישום (1194.2) מגדיר את תחום הכיסוי של התקנים. התקנים מתייחסים לכל סוגי טכנולוגיות המידע וטכנולוגיות  אלקטרוניות בתחום הממשלתי כולל טכנולוגיות בהן משתמשים בתקשורת, העתקה, חישוב, אחסון, הצגה, שליטה ובקרה, תחבורה וייצור. הטכנולוגיות כוללות מחשבים, תוכנה, רשתות, ציוד הקפי וציוד משרדי אלקטרוני מסוגים נוספים. התקנים מגדירים "טכנולוגיות מידע וטכנולוגיות  אלקטרוניות" כ"ציוד כלשהו או מערכת מקושרת לציוד או תת-מערכת של ציוד שנעשה בה שימוש ליצירה, המרה או העתקה של נתונים או מידע".

 

חלק A מסביר גם מה פטור מהתקן (1194.3), מגדיר מונחים (1194.4) ומכיר בחלופות לדרישות המספקות נגישות זהה או רבה יותר. בתאימות לחוק, התקנים פוטרים מערכות לפיקוד צבאי, מערכות נשק, ביון והצפנה (אך אינה פוטרת מערכות משרדיות ומנהליות רגילות שנעשה בהן שימוש למטרות בטחון או על ידי מערכת הבטחון ואנשיה). התקנים פוטרים גם ציוד בק אופיס (back office) שמשתמשים בו רק אנשי תחזוקה, טכנאים וכו'.

 

התקנים מתייחסים לטכנולוגיה הנרכשת על ידי משרדי הממשלה מגופים פרטיים, אבל מחייבים רק לגבי המוצרים הקשורים ישירות לחוזה. התקנים מגדירים כמקרה חריג טכנולוגיה שולית לחוזה הממשלתי. לפיכך, מוצרים שאינם מוגדרים כחלק מהחוזה עם המשרד הממשלתי אינם חייבים לעמוד בתקן. לדוגמא, חברה שמקבלת הזמנה להכין דו"ח עבור משרד ממשלתי לא חייבת לרכוש מחשבים ותוכנת עיבוד תמלילים נגישים אפילו אם המחשבים והתוכנה ישרתו אך ורק את הפרוייקט הממשלתי. לעומת זאת, עמידה בתקן הייתה נדרשת אם המחשבים והתוכנה היו הופכים לרכוש המשרד הממשלתי כחלק מהההזמנה או אם המשרד הממשלתי היה רוכש את המוצרים לשימוש על ידי הקבלן כחלק מהפרוייקט. באם המשרד הממשלתי מוציא הזמנה לחברה לפתח עבורו אתר אינטרנט, התקנים יחולו על האתר החדש של המשרד הממשלתי אך לא  על האתר של החברה.

 

תקנים טכניים (חלק B)

 

התקנים מספקים קריטריונים ספציפיים לסוגי טכנולוגיה שונים כולל:

 

יישומי תוכנה ומערכות הפעלה

מידע ויישומים מבוססי אינטרנט

מוצרי תקשורת

מוצרי וידאו ומולטימדיה

מוצרים סגורים (כגון דלפקי מידע, מחשבונים ומכשירי פקס).

מחשבים שולחניים וניידים

 

חלק זה מספק מפרטים טכניים ודרישות ביצועים המתמקדות  ביכולות פונקציונליות של הטכנולגיות. גישה דואלית זו מביאה בחשבון הן את האופי הדינמי והמתפתח של הטכנולוגיה והן את הצורך בתקנים ברורים וספציפיים על מנת לאפשר עמידה בתקן. דרישות מסוימות מתוכננות להביא לתאימות עם ציוד שאנשים עם מוגבלויות משתמשים בו לגישה למידע ותקשורת כגון קוראי מסך, מסכי ברייל ומסופי TTY.

 

 

יישומי תוכנה ומערכות הפעלה (פסקה 1194.21)

 

רוב הדרישות לתוכנה קשורות ליכולת השימוש לאנשים עם לקויות ראיה. לדוגמא, קיימת דרישה לניווט אלטרנטיבי באמצעות מקלדת, דבר שהוא חיוני לאנשים עם לקויות ראיה שאינם יכולים להשתמש בציוד הצבעה כגון עכבר. דרישות אחרות מטפלות באנימציות, הגדרות צבע וניגוד צבעים, קצב הבהוב, טפסים אלקטרוניים ועוד.

 

 

מידע ויישומים מבוססי אינטראנט ואינטרנט (פסקה 1194.22)

 

הדרישות למידע ויישומים מבוססי אינטרנט מבוססות על הנחיות נגישות שפותחו על ידי יוזמת נגישות האינטרנט של ה- World Wide Web Consortium(ארגון בינלאומי העוסק בתקינה באינטרנט). רבות מהדרישות מבטיחות גישה לאנשים עם לקויות ראיה המשתמשים במוצרים מסייעים לגשת למידע מבוסס מחשב כגון קוראי מסך המתרגמים את הטקסט על מסך המחשב לשמע ומסכי ברייל מתרעננים על מנת לקרוא את המסך למשתמש בצורה מובנת, מכשירים אלה זקוקים לקונבנציות מסוימות כגון תגים קוליים או זיהוי של גרפיקה ופורמטים (למשל Frames). התקנים אינם אוסרים על שימוש בגרפיקה או באנימציה באתרי אינטרנט אלאשואפים שהמידע הגרפי יהיה קיים בנוסף גם בפורמט נגיש. כללית, משמעות הדבר היא שיש להשתמש בלייבלים או תיאורים מילוליים לגרפיקה ולאלמנטי פורמט. (שפת HTML   כבר כוללת תגי "Alt Text" לגרפיקה שיכולים לשתש כתיאור מילולי לגרפיקה). פסקה זו עוסקת גם בשימושיות במצגות מולטימדיה, מפות, גליונות סגנון, שפת סקריפט, יישומונים (applets) ורכיבי plug-ins וכן בטפסים אלקטרוניים.

התקנים ישימים לאתרי איטרנט ממשלתיים אבל לא לאתרים של מגזר הפרטי (אלא אם כן האתר מסופק תחת חוזה עם משרד ממשלתי ובמקרה זה רק האתר או החלק באתר המוגדר בחוזה חייב לעמוד בתקן). לאתרים נגישים יש יתרונות בולטים מעבר לנגישות. למשל, אתרים עם אופצית טקטט בלבד מאפשרים תצוגה מהירה יותר של האתר ומאפשרים שליחת מידע מבוסס אינטרנט למכשירי טלפון סלולרי ולמחשבי כף יד.

 

מוצרי תקשורת (פסקה 1194.23)

 

הקריטריונים של פסקה זו מתוכננים בעיקר לאפשר גישה לחרשים וכבדי שמיעה. בכלל זה תאימות למכשירי שמיעה, שתלים כוכלארים, התקני סיוע להאזנה ומסופי TTY. מסופי TTY הינם מכשירים שמאפשרים לאנשים עם לקויות שמיעה או דיבור לתקשורת באמצעות הטלפון. המסופים כוללים בדרך כלל מצמד אקוסטי (acoustic coupler) לשפופרת הטלפון, מקלדת מפושטת ותצוגה להודעות. אחת הדרישות היא לנקודת חיבור סטנדרטית לא אקוסטית ל-TTY למוצרי תקשורת המאפשרים העברת קול אך אינם מספקים פונקציונאליות TTY. דרישות אחרות מטפלות בכפתורים לשינוי עוצמת הקול, ממשקים לטכנולוגיות שמיעה ושימושיות הכפתורים על ידי אנשים בעלי ראיה לקויה או שליטה מוטורית מוגבלת.

 

 

מוצרי וידאו ומולטימדיה (פסקה 1194.24)

 

מוצרי מולטימדיה מעבירים יותר מסוג מדיה אחד וכוללים תוכניות וידאו, מצגות שקפים מלוות קול ומצגות ממוחשבות. הדרישות מטפלות במעגלי פענוח כתוביות (לכל מערכת בעלת מסך גדול מ-13 אינץ') ובערוצי שמע משניים לטלויזיות, כולל כרטיסי טלויזיה המיועדים למחשב. התקנים כוללים גם דרישה לכתוביות ותיאור קולי להפקות מולטימדיה מסוימות העוסקות בהדרכה ובמידע המופקות על ידי משרדי הממשלה. התקנים קובעים שצופים יוכלו להפעיל או לבטל את הכתוביות או תכונת התיאור הקולי.

 

 

מוצרים סגורים (פסקה 1194.25)

 

פסקה זו מטפלת במוצרים מופעלי תוכנה שבדרך כלל בנויים באופן המקשה על המשתמש לחבר מכשירי עזר. לדוגמא קיוסקי מידע, מכונות צילום, מדפסות, מחשבונים, מכשירי פקס ומוצרים דומים. התקנים דורשים שתכונות נגישות ייבנו לתוך המערכת כך שהמשתמשים לא יצטרכו לחבר אליהם מכשירי עזר. דרישות אחרות עוסקות באמצעים להאזנה פרטית (שפופרת או שקע אוזניות סטנדרטי), במסכי-מגע, בכפתורים לשינוי עוצמת שמע ובמיקום הכפתורים בתחום הנגיש.

 

מחשבים שולחניים וניידים (פסקה 1194.26)

 

חלק זה מתמקד במקלדות ואמצעי שליטה מכניים אחרים, במסכי-מגע, בשימוש בזיהוי ביומטרי ובמחברים ופורטים.

 

 

קריטריונים לביצועים פונקציונליים (חלק C)

 

דרישות הביצועים בחלק זה מיועדים להערכה כוללת של מוצרים או רכיבים שאין להם דרישה ספציפית בתקנים הטכניים אשר בחלק B. קריטריונים אלה מתוכננים להבטיח שרכיבים הנגישים הבודדים פועלים יחדיו ליצירת מוצר נגיש. התקנים עוסקים בפעולה כולל יכולות קלט ושליטה, בפעולת מכלולים מכניים ונגישות למידע קולי וחזותי. הדרישות בנויות על מנת לאפשר לאנשים עם נכויות פיזיות או חושיות לאתר, לזהות ולהפעיל אמצעי קלט, שליטה ואמצעים מכניים ולגשת למידע כולל טקסט, תמונות סטטיות או נעות, צלמיות (icons), תגיות, קולות, ואותות. לדוגמא, אחת הדרישות קובעת שלפחות מצב הפעלה אחד יאפשר הפעלה על ידי אנשים עם ראיה חלשה (חדות ראיה בין 20/70 ו-20/200) בלי צורך בקלט קולי מכיוון שאנשים רבים עם ראיה חלשה עלולים לסבול גם מירידה בשמיעה.

 

           

מידע, תיעוד ותמיכה (חלק D)

 

התקנים עוסקים גם בנגישות לכל המידע, התיעוד והתמיכה המסופקים למשתמשי הקצה (לדוגמא, לעובדי הממשלה) של כל הטכנולוגיות הרלוונטיות. בכלל זה מדריכים למשתמש, מדריכי התקנה למוצרים המותקנים על ידי משתמש הקצה ותקשורת לשם תמיכה בלקוחות ותמיכה טכנית. מידע זה חייב להיות זמין על פי דרישה בפורמטים חליפיים ללא תשלום נוסף. שיטות תקשורת חלופיות יכולות לכלול כתב ברייל, קלטות אודיו, דפוס גדול, טקסט אלקטרוני, משלוחי מידע באינטרנט, גישה למסופי TTY וכן כתוביות ותיאור קולי לחומרי וידאו.

 

הדפס
עבור לתוכן העמוד