נגישות באינטרנט - כל ההנחיות וההמלצות העדכניות
19/12/2010
 
 

בסוף שנת 2008 פרסם איגוד האינטרנט העולמי, ה-W3C, תקן עדכני לבדיקת נגישות לאתרי אינטרנט – Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.

התקן החדש מבקש להעלות את המודעות בנושא נגישות אתרי אינטרנט לאנשים בעלי מוגבלויות ולספק המלצות וכלים מעשיים להנגשת אתרים.

ההנחיות בתקן מסווגות על פי מידת הקדימות שלהן:

הנחיות ברמה A הן הבסיסיות ביותר. עמידה בהן תאפשר לרוב האוכלוסייה המוגבלת להשתמש באתר בצורה טובה.

הנחיות ברמה AA הן מתקדמות יותר. עמידה בהנחיות אלה תאפשר לאתר להיות נגיש לאוכלוסיות נוספות ובמקרים רבים יותר.

הנחיות ברמה AAA הן המחמירות ביותר. היישום שלהן דורש יותר מאמץ ומומלץ להשתמש בהם באתרים הפונים באופן מיוחד לאוכלוסיה המוגבלת.

בחודש מאי 2010, במסגרת מאמצי פרויקט ממשל זמין להנגיש את אתרי הממשלה לאנשים עם מוגבלויות, בוצעה בדיקת נגישות לאתרי הממשלה. מטרת הבדיקה היא לקדם את נושא הנגישות בקרב המשרדים והרשויות, לבדוק את מצבם הנוכחי של האתר ביחס לתקן העדכני ולהעלות את רמת הנגישות של האתרים עד רמה AA.

תכולת הבדיקה, אופן הבדיקה וכלי הבדיקה
 הבדיקה הקיפה 22 אתרי משרדים ו-22 אתרי רשויות, סך הכול – 44 אתרים.
 הבדיקות הסתמכו על הנחיות תקן WCAG 2.0 עד רמה AA.
 עבור כל אתר בוצעה בדיקה ידנית ובדיקה אוטומטית.
- הבדיקה הידנית התבצעה על דף הבית בלבד וכללה מעבר שיטתי על ההנחיות השונות ובדיקה אם דף הבית עומד בהם. (הבדיקה הידנית נעשתה על דפדפן internet explorer 7 של חברת Microsoft).
- הבדיקה האוטומטית בוצעה על האתר כולו באמצעות תוכנת sortsite של חברת electrum solutions (גירסה 3.02).

בחלק של הדו"ח, המפרט את המתודולוגיה, ניתן לקבל מידע לגבי בדיקת הנגישות הידנית והאוטומטית שבוצעה, כולל מתודולוגיה וכלים. 

את דו"ח הנגישות המלא על כל אתר ניתן למצוא בדו"חות המפרטים את כלל המידע לגבי כל משרד ומשרד.
 

דו"ח מפורט על נגישות האתר

ציון הנגישות לאתר המשרד

שם המשרד / רשות

 

נגישות: המוסד לביטוח לאומי

82.2

המוסד לביטוח לאומי

1

נגישות: מרכז למיפוי ישראל

80

מרכז למיפוי ישראל

2

נגישות: הנהלת בתי המשפט

77.8

הנהלת בתי המשפט

3

נגישות: רשות לניירות ערך

77.8

רשות לניירות ערך

4

נגישות: המשרד לביטחון הפנים

71.1

המשרד לביטחון הפנים

5

נגישות: לשכת נשיא המדינה

71.1

לשכת נשיא המדינה

6

נגישות: משרד הבינוי והשיכון

71.1

משרד הבינוי והשיכון

7

נגישות: משרד התחבורה

71.1

משרד התחבורה

8

נגישות: נציבות שירות המדינה

71.1

נציבות שירות המדינה

9

נגישות: המשרד להגנת הסביבה

68.9

המשרד להגנת הסביבה

10

נגישות: המשרד לשרותי דת

68.9

המשרד לשרותי דת

11

נגישות: משרד הפנים

68.9

משרד הפנים

12

נגישות: רשות האכיפה והגבייה

68.9

רשות האכיפה והגבייה

13

נגישות: משרד האוצר

66.7

משרד האוצר

14

נגישות: משרד התיירות

66.7

משרד התיירות

15

נגישות: החברה הלאומית לדרכים

64.4

החברה הלאומית לדרכים

16

נגישות: משרד התרבות והספורט


נגישות: משרד המדע והטכנולוגיה

64.4


משרד המדע, התרבות והספורט

17

נגישות: משרד התקשורת

62.2

משרד התקשורת

18

נגישות: משרד התשתיות הלאומיות

62.2

משרד התשתיות הלאומיות

19

נגישות: משרד ראש הממשלה

62.2

משרד ראש הממשלה

20

נגישות: רשות העתיקות

62.2

רשות העתיקות

21

נגישות: שירות התעסוקה

62.2

שירות התעסוקה

22

נגישות: בתי הדין הרבניים

60

בתי הדין הרבניים

23

נגישות: המשרד לקליטת עלייה

60

המשרד לקליטת עלייה

24

נגישות: משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

60
אתר משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה לא זוהה בבדיקה האוטומטית ולכן קיבל ציון ממוצעמשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

25

נגישות: פיקוד העורף

60

פיקוד העורף

26

נגישות: משרד החקלאות ופיתוח הכפר

57.8

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

27

נגישות: רכבת ישראל

57.8

רכבת ישראל

28

נגישות: משרד הביטחון

55.6

משרד הביטחון

29

נגישות: משרד הבריאות

55.6

משרד הבריאות

30

נגישות: רשות שדות תעופה

55.6

רשות שדות תעופה

31

נגישות: מינהל מקרקעי ישראל

48.9

מינהל מקרקעי ישראל

32

נגישות: משרד החינוך

48.9

משרד החינוך

33

נגישות: משרד המשפטים

48.9

משרד המשפטים

34

נגישות: שירות בתי הסוהר

48.9

שירות בתי הסוהר

35

נגישות: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

46.7

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

36

נגישות: משרד החוץ

46.7

משרד החוץ

37

נגישות: משרד הרווחה

42.2

משרד הרווחה

38

נגישות: רשות השידור

42.2

רשות השידור

39

נגישות: בנק ישראל

40

בנק ישראל

40

נגישות: כנסת ישראל

35.6

כנסת ישראל

41

נגישות: רשות המסים

22.2

רשות המסים

42

 
הדפס
עבור לתוכן העמוד