מאפייני שימוש במחשב ואינטרנט בקרב אנשים עם מוגבלות

5/10/2011 10:45
 
 
מקלדת מחשב עם מקש של סימן לאדם נכה

שימוש במחשב ובאינטרנט הינו בעל פוטנציאל עצום להעשרת החיים והגדלת מידת העצמאות של אנשים עם מוגבלות. כך שכיום, לאנשים עם מוגבלות אשר בשל נכותם מתקשים לצאת מהבית, מתאפשר באמצעות המחשב והאינטרנט לערוך קניות, לעסוק במגוון פעילויות חברתיות ואף לעבוד. הטכנולוגיות החדשות, המכונות טכנולוגיות מסייעות (Assistive Technologies), מאפשרות כמעט לכל סוגי בעלי המוגבלות לעשות שימוש במחשב, החל בעיוורים, בעלי ליקויים מוטוריים וליקויי למידה.

 

מטרות: מטרתה של החוברת הינה להציג נתונים עדכניים אודות מידת ומאפייני השימוש במחשב ובאינטרנט בקרב אנשים עם מוגבלות, בהתייחס לרמת התפקוד היומיומית שלהם וכן תוך השוואה לאנשים ללא מוגבלות.  

 

מקור הנתונים: הניתוח בהמשך מתבסס על נתוני הסקר החברתי של הלמ"ס לשנים 2006 – 2002, עבורם נערך ממוצע רב שנתי. בשנים אלו בסקר נשאלו המרואיינים סדרת שאלות לבדיקת קיומה של מוגבלות ומידת הפרעתה לתפקוד היומיומי וכן סדרת שאלות לבחינת רמת התפקוד, אשר על בסיסן משרד התמ"ת יצרו משתנה חדש שמבחין בין אנשים עם מוגבלות בעלי תפקוד מלא לבין אנשים עם מוגבלות בעלי תפקוד בינוני ובעלי תפקוד מועט.

 

אוכלוסיית המחקר: אנשים עם מוגבלות בגילאי 64 – 20 מתוך כלל אוכלוסיית ישראל הנכללת בסקר החברתי. לצורך כתיבת דף מידע זה, משרד התמ"ת חיבר בין בעלי תפקוד חלקי לבין בעלי תפקוד מועט ואת קבוצה זו השוו לבעלי התפקוד המלא. סה"כ אוכלוסיית המחקר עומדת על 643,000 אנשים עם מוגבלות, מהם, 415 אלף בתפקוד מלא ו – 227 אלף בתפקוד חלקי ומועט.

 

לחוברת המלאה לחץ כאן

הדפס
עבור לתוכן העמוד