מתנ"ס זיו וספריה ע"ש שפיצר, בית הכרם, ירושלים

7/11/2021
 
 

במרכז הקהילתי ובעיקר לספריה, אין נגישות לאנשים עם מוגבלויות. למזכירות המרכז יש לעלות קומה אחת במדרגות ולספריה שתי קומות. בשכונה מתגוררים קשישים רבים, חלקם נעזרים בקלנועית או בהליכון

 

ב- 2006 הגיעה תלונה שנאמר בה, בין השאר:

" במרכז הקהילתי ובעיקר לספריה, אין נגישות לנכים. למזכירות המרכז יש לעלות קומה אחת במדרגות ולספריה שתי קומות. בשכונה מתגוררים קשישים רבים, חלקם נעזרים בקלנועית או בהליכון. יש לציין שמפאת גודלו של המבנה, כל קומה גבוהה כמו קומה וחצי בבניין רגיל ."

להלן התייחסותו של מנהל המרכז הקהילתי בבית הכרם:
" המרכז הקהילתי בבית הכרם פועל כבר רשות במבנה עירוני שנבנה בשנת 1982, עוד לפני שחוקק חוק הנגשה לנכים. אנו מודעים לבעיה וכל מאמצינו להשיג מימון לא צלחו הספרייה הנמצאית בקומה השניה של המתנ"ס אינה שייכת כלל למרכז הקהילתי , אלא לעיריית ירושלים שהיא גם בעלת המבנה כולו. בבית הועד הישן השייך אף הוא למתנ"ס , ובו מתקיימים אירועי תרבות שונים ומועדון ותיקי השכונה התקנו אנו באמצעים שלנו מעלון לנכים.
גם אולם הספורט שנבנה בתחילת שנות ה- 90 , נגיש לנכים ."
 
בהמשך ההתכתבות (עם הממונה על הנגישות בעירייה ועם נציבות השוויון) התברר שאפשר לפרש את מעמדו של הבניין כ"בניין ציבורי ב'" לפי חוק התכנון והבנייה (לפני חוק השוויון). המשמעות היא שחייבים, לכאורה, להנגיש רק קומה אחת. מצד שני הבעלות על הספרייה שונה משאר הבניין ולכן תיתכן פרשנות אחרת.
 
מהממונה על הנגישות בעירייה הגיעו הצעות להשתמש בספריות מסוימות אחרות בירושלים, אך המתלוננת פסלה אותן על הסף עקב קשיי תחבורה.
 
הנגשה לפי חוק השוויון עלולה להתעכב עד 2018 (בהנחה שהתקנות נחתמות תוך זמן סביר, בהמשך נקבע תאריך ב- 2021 להשלמת ההנגשה ההדרגתית של מבני ציבור). חלק מהלקוחות הקשישים לא יכולים ולא צריכים לחכות עד אז...
 
בספטמבר 2013 התפרסמה כתבה במקומון "כל העיר שבועון ירושלים" על היעדר הנגישות במבנה הספריה. סגן ראש העיר, פפה אללו, פנה לאגף האומנויות בעיריה בדרישה להנגיש את המקום וספריות לא נגישות אחרות. העירייה הבטיחה לטפל בנושא "בעדיפות עליונה"...

ב- 13.9.2017 הנושא עלה שוב, הפעם בתוכנית "יהיה בסדר" ב"גלי צה"ל" (אפשר לשמוע הקלטה באתר החל מהדקה ה- 28 בערך). הודגש שם הקושי גם למי שרוצים להגיע עם עגלת תינוק (למשל), כלומר לא רק לאנשים עם מוגבלויות. יש הבטחה מעורפלת להנגיש את המקום, כלומר הוספת מעלית. אין לוח זמנים מוגדר.
 

 
בנובמבר 2021 מגיעה תלונה שאפשר להבין ממנה שלא נעשה דבר מההבטחות המוזכרות לעיל. בבירור עם מחלקת הנגישות של העירייה.

 

חקיקה

 
חקיקה מקיפה בנושא גישה לנכים במבני ציבור קיימת כבר מ- 1972 (יש המציינים אפילו את 1969). המסגרת לכך היא חוק התכנון והבנייה. לכן, אם הבניין נבנה ב- 1982, הוא היה צריך לעמוד בדרישות. בהתאם ל"סוג" הבניין, נדרשה הנגשה של כל השטחים הפתוחים לציבור או של קומה אחת. במיוחד לא סביר שהספרייה לא נגישה.
 
ב- 2002 עבר בכנסת חוק הספריות הציבוריות. מנוסח החוק ומפרוטוקול הדיון בועדה אפשר להבין שנמנעו אז (לצערינו) מהגדרת דרישה מפורשת לנגישות כדי לצמצם את עלות החוק למינימום.
את הפרוטוקול אפשר לקרוא כאן:
(הקישור נעלם).
 
בסוף 2021 עובר בכנסת תקציב המדינה, כולל "חוק ההסדרים". ב"חוק ההסדרים 2021" יש החלטה על "פריסת המועדים להמשך עבודות ההנגשה ביחס לרשויות מקומיות, משרדי ממשלה...". הפעם נקבע, בין השאר:
"השלמת חובת ההנגשה לבניינים קיימים תידחה בארבע שנים החל מה-31 במרץ 2022, תוך הטלת חובה על הרשות המקומית להשלים בכל שנה הנגשה של 25% מהבניינים המחויבים בהנגשה ולדווח על כך למשרד הפנים, כתנאי לקבלת הדחייה הבאה".
 

מידע נוסף וקישורים

 
 
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד