סינמטק ירושלים

11/04/2013
 
 

באמצע 2007 נפתח מחדש המבנה העיקרי של הסינמטק אחרי שיפוץ והרחבה. מיד התחילו להגיע תלונות על קשיי נגישות (בעיקר חניית נכים וגישה למבנה). השיא: אירוע של המוסד לביטוח לאומי לכבוד יום הנכה עם 150 נכים מוזמנים במקום לא נגיש! ב- 2012 מתלוננים גם על היעדר סידורים ללקויי שמיעה.

להלן השתלשלות העניינים:

יולי 2007 - תלונה ראשונה. המתלוננת נאלצה לוותר על השתתפותה באירוע בסינמטק כי המאבטח לא איפשר לה להתקרב עם הרכב לפתח הנגיש ביותר (יחסית) לאולם. היא כתבה מכתב בתפוצה רחבה (הנהלת הסינמטק, ראש העיר, חברי מועצת העיר, נציבות שוויון וארגוני נכים). פרט לאינדיקציה שהמאבטח פוטר, היא לא קיבלה תשובה עניינית בכתב.

אוקטובר 2007 - אחד המתלוננים כותב להנהלת הסינמטק: "...מאז מיעטתי להגיע לסינמטק מסיבה פרוזאית למדי – בניין הסינמטק איננו נגיש לאנשים נכים או מתקשים ללכת. אמנם, יש חניה סמלית לרכב נכה, אך גם הגישה אליה מסורבלת ולא נוחה. שבתי במוצ"ש האחרון, אחרי שיפוצים במבנה, והצטערתי לגלות שסעיף הנגישות לא זכה לטיפול ולשיפור. מה חבל שאיש לא טרח לתת מענה למדרגות הרבות אל וממבנה הסינמטק?!  והרי הנגישות לבניין נוגעת לא רק לנכים כמוני, אלא גם לאנשים מבוגרים, רבים מהם עם מקלות הליכה או בעגלות, אשר מגיעים במונית. כיצד עלינו לרדת לבנין? גם לפי החוק והצדק, חייבים להנגיש כל בניין ציבורי לאוכלוסיות הנזקקות.... יהיה זה חבל שמפעל יוקרתי, אשר הושקע בו ממון רב בשיפוצו, יישאר חסום בפני אוכלוסייה שלמה של נכים, אנשים עם מוגבלויות פיזיות והליכה מתקשה."

דצמבר 2007 - יש תלונות ממקורות שוניםומתקיים אירוע של המוסד לביטוח לאומי לציון "היום הבין-לאומי לציון זכויות אנשים עם מוגבלויות"..הסיפור התפרסם ע"י רותי סיני ב"הארץ", 10.12.2007 (הקישור כבר לא נמצא באתר העיתון).

 

2007 - ג'ני כי-טוב מפרסמת טור על קשיי הנגישות למקום. הגיעו תשובות מממונה על הנגישות בעירייה לפיהן יש תוכניות לשפר את הנגישות למבנה. חלק מהן נתקלו, לדבריו, בהתנגדות ה"ירוקים" כי מעלית מתוכננת בולטת ופוגעת בנוף, לדעתם. בתשובות נאמר, בין השאר:

"בנין הסינמטק הוא לא בניין חדש. במסגרת העבודות שופץ הבניין הקיים והוגשה בקשה לתוספת בניה. החלק שנפתח הינו החלק הישן שעבר שיפוץ ומתיחת פנים פנימית. החלק החדש טרם נפתח. להיתר הבניה ניתן אישור של יועץ נגישות ... כי כל הקומפלקס יהיה תחת הכותרת נגיש לאחר סיום כלל העבודות. בכפוף לכך ניתן היתר הבניה.... סמנכ"ל הסינמטק התחייב לסמן חניות לנכים בחניה התחתונה הצמודה לרחבת הכניסה. אני פועל באופן אישי למציאת פתרון נגישות ממפלס דרך חברון בסמוך לגשר הולכי הרגל. לכן, המקום נגיש גם היום לבעלי מוגבלויות כולל למשתמשים בכסא גלגלים. יש לראות את הנושא כזמני המצב יהיה טוב יותר...". 

ביולי 2008 התקיים במקום פסטיבל הקולנוע. המשטרה נאלצה לסגור רחובות ראשיים כדי להתמודד עם קשיי החניה סביב הסינמטק. צריך לציין שיש בארץ אולמות גדולים יותר, וגם כאשר הם מתמלאים, לא צריך לסגור רחובות ראשיים. משהו לא מוצלח קורה עם המבנה הזה, גם בלי קשר לנגישות לנכים.

באפריל 2010 הגיעה התשובה הבאה מנציבות השוויון בעקבות פנייתנו:

"ממונה נגישות ארצי וממונה נגישות מתו"ס ארצי בנציבות סיירו במקום בספטמבר 2008 והעבירו הערותיהם להנהלת הסינימטק. בהתאם להערות הללו בוצעו מספר התאמות נגישות במקום:

לגבי חניות הנכים במקום - הוקצו 2 חניות נכים בחניית העובדים (סה"כ 9 חניות), וכל היתר ישמשו לבעלי תג נכה על פי בקשה.  סוכם עם הנהלת הסינימטק שיותקן אינטרקום במקום, לנוחות אנשים עם מוגבלות שמעוניינים להשתמש בחניה. הדבר פורסם גם באתר הסינימטק.
דרך הגישה הרגלית למקום ממפלס הרחוב היא באמצעות מדרגות רבות והנהלת הסינימטק מעוניינת להתקין במקום מעלית. מבחינה טופוגרפית ההנגשה מסובכת, וגב' ון-ליר מעוניינת מאוד בהנגשה ופועלת לגיוס הכספים  להקמת המעלית, אך לא ידוע לי אם כבר הושג סכום זה (כמליון וחצי ש"ח).
כמו כן, הותקן מאחז יד באולם מס' 1, ונעשו מספר סידורי נגישות נוספים. 
הבניין הוא בן מאות שנים ולא ניתן כרגע להפעיל את סמכות האכיפה שלנו מעבר למה שהוסכם עם הנהלת הסינימטק. כאשר יכנסו לתוקף תקנות נגישות לבניינים קיימים, ניתן יהיה לבחון שוב את הנגישות במקום".

בנובמבר 2012 מגיע העתק תלונה של ארגון "בקול" על היעדר סידורים ללקויי שמיעה. סידורים כאלה קיימים אפילו באולמות בפריפריה ואין סיבה של יהיו מותקנים ב"סינמטק" של עיר הבירה. התקנה כזאת לא כרוכה בפגיעה בבניין לשימור או בהוצאה כספית בלתי נסבלת. יו"ר "נגישות ישראל" פונה לוועד המנהל של ה"סינמטק" בעניין.

באפריל 2013 מגיעה תלונה קשה על החניה לנכים ועל הנגישות בתוך המבנה:
"...לקח לנו רבע שעה לעשות סיבובים עם האוטו כי אין שילוט וצריך לנחש איפה חניות הנכים. הגענו לשביל שמוביל לחניות הנכים. השביל הוא דו סיטרי ומאד צר (רכב אחד גדול בקושי עובר). רעדתי כולי מהנסיעה בכביש זה. ..., לנכה בכסא גלגלים בלי מלווה אין אפשרות לקנות כרטיסים כי הדלת מאד צרה. בעלי קנה כרטיסים, ירדנו במעלית והגענו לאולם. נכנסים בדלת האולם ויש מדרגות הנכה לא יכול להגיע לאזור של המושבים, רק לשבת בכניסה ולראות חצי מסך. קראנו לאחראית שהציע פיצוי ללכת לסרט אחר באולם ליד אך מסתבר שגם שם אין גישה . יש 4 אולמות ורק אחד נגיש ויש מקום 1 לשבת עם כסא גלגלים (זוג נכים על כסא גלגלים גם באולם שאין בו מדרגות לא יכולים לשבת ולצפות בסרט). האחראית טענה שהמקום במצוקה כלכלית ובגלל זה אין סידור לנכים, אך לשפץ אולם קולנוע במקום כן היה כסף. הרגשתי ממש סוג ב' ורציתי לקבור את עצמי שכולם נכנסים לאולם, מסתכלים עלי ואני יושבת שם בכניסה לאולם ורואה חצי מסך".

חוק התכנון והבנייה (סעיף 8.03) מאפשר לוועדה המקומית לחייב פרויקט של שינוי / הרחבה להנגיש את המבנה:

"הועדה המקומית רשאית להתנות תנאי בהיתר לבצע שינויים בבנין ציבורי א' קיים או ... או בבנין שהותר בו שימוש חורג לפי פרק ה' לחוק ..., שימולאו לגבי כל הבנין האמור ... התנאים האמורים בחלק זה.... הועדה המקומית רשאית להתנות תנאי בהיתר לבצע שינויים בבנין ציבורי ב' קיים או בבנין קיים אחר אשר ישמש למטרות של בנין ציבורי ב' או בבנין שהותר בו שימוש חורג לפי פרק ה' לחוק אשר ישמש למטרות של בנין ציבורי ב', שימולאו לגבי קומה אחת לפחות של הבנין האמור או לגבי חלק המשמש או שימש למטרות של בנין ציבורי ב', הכל לפי הענין, ולדרכי גישה לאותה קומה...".

חבל שהוועדה, הממונים על הנגישות בעירייה, יועצי הנגישות של הפרויקטים והאדריכלים לא מתעקשים על ביצוע הסעיף הנ"ל ומאפשרים פתיחת מבנה כמו הסינמטק לפני השלמת ההנגשה.


בעת כתיבת שורות אלה אתר הסינמטק באינטרנט  מספק מידע נגישות חלקי (וקצת קשה למציאה) כאן: "בצמוד לבניין הסינמטק - מקום לחניית נכים בכיסא גלגלים". כפי שנקבע בבג"ץ, ההבחנה בין סוגי התגים איננה חוקית!

 

 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד