ועדת גיל"ן מחדשת פעילותה
18/08/2009
 
 

לאחר הפסקה ארוכה, התכנסה בימים אלו ועדת גיל"ן לישיבה ראשונה בקדנציה הנוכחית של עיריית חיפה. מעט מילות רקע: נושא הנגישות בעיריית חיפה החל את צעדיו הממסדיים בשנת 1995 בבקשה שהופנתה ע"י הג'וינט לערוך סקר נגישות מקיף בעיר בד בבד עם הצורך לשפר סידורי גישה לנכים. בעקבות היוזמה, הבנת הצורך לקדם תוכנית אסטרטגית לנושא ובשאיפה לגייס משאבים לשיפור הנגישות אל מבני ציבור וקהילה בחיפה, הופקדה היחידה לתכנון אסטרטגי ומחקר בעירייה על קידומה של חיפה כעיר נגישה. ראש העיר דאז מינה ועדת היגוי לנושא הנגישות,  גיל"ן (גישה לנכים) ובחודש אוגוסט 1996 התכנסה הוועדה לישיבתה הראשונה. הקווים המנחים שהותוו לוועדה:

  1. פעולה כוללנית של הסברה, שיווק וחינוך להגברת המודעות;
  2. שילוב ושיתוף מירב הגורמים בקהילה שיתוף פעולה עם גורמים ממשלתיים, ארגונים של בעלי מוגבלויות, נציגי האקדמיה ויזמים פרטיים.
  3. מיפוי הבעיות וחתירה לפתרונות אופטימאליים עבור מגוון הצרכים והמוגבלויות השונות.

ועדת גיל"ן מהווה פורום משותף לנציגים מיחידות העירייה, נציגים מארגוני בעלי המוגבלויות, נציגים מהאקדמיה, יועצי נגישות ונציגי ציבור. בראש הוועדה עומדת בקדנציה הנוכחית הגב' חדווה אלמוג, סגנים ראש העיר וממלאת מקומו ועל ידה ממונת הנגישות בעיר ד"ר אסתר בנטור. את עמותת נגישות ישראל(ע"ר) מייצגת בוועדה ד"ר רויטל שורץ-סבירסקי, מנהלת הפרוייקטים של העמותה בצפון.

 

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד