הצעות העמותה לעדכון קריטריונים דירוג מעלה 2016-17

ארגון מעלה קרא לארגונים החברים בו להיות שותפים בפיתוח ועדכון הקריטריונים לדירוג מעלה 2016-17. להלן התייחסות העמותה
5/05/2015
 
 
לוגו ארגון מעלה

ארגון מעלה הוא חלק מרשת עולמית של ארגוני-עסקים המקדמים אחריות תאגידית. הארגון מוביל תהליכים של פיתוח ויישום אסטרטגיות של אחריות תאגידית (פעילות עסקית המשלבת ערכים חברתיים, סביבתיים ואתיים) כגישה עסקית.

בכל שנה מפרסם הארגון את "דירוג מעלה". הדירוג מאפשר לחברות המובילות במשק לבחון ולדרג את ביצועיהן בתחום האחריות התאגידית ולהיכלל בדירוג מעלה ובמדד מעלה בבורסה לניירות ערך. הדירוג מתבסס על קריטריונים מפורטים בשישה תחומים מרכזיים של אחריות תאגידית: איכות סביבה, אתיקה בעסקים, זכויות אדם וסביבת עבודה, מעורבות בקהילה ממשל תאגידי ודיווח חברתי סביבתי.

לקראת גיבוש ופרסום מדד מעלה מעביר הארגון בכל שנה שאלון לארגונים החברים בו, על פיו נקבע הדירוג. כתיבת הקריטריונים לדירוג מעלה נעשית על ידי ועדה ציבורית.

השנה קרא ארגון מעלה וביקש מכל הארגונים החברים בו, להיות שותפים בפיתוח ועדכון הקריטריונים לדירוג מעלה 2016-17.

להלן התייחסות העמותה:

1. מבחינת ניקוד – יש להוסיף ניקוד בצורה משמעותית לפרק ה' תרומה לקהילה וע"י כך לעודד יותר תרומות לעמותות

2. בסעיף 40 להוסיף תת סעיף ח' רכש מספקים שעומדים בחקיקת הנגישות לאנשים עם מוגבלות. (יש לציין שיש כבר חברות שהחלו לפעול כך)

3. בסעיף 42 – בקשת שינוי ניסוח – בתוך הסוגרים- אחרי 'איכות סביבה' להוסיף "נגישות והעסקת עובדים עם מוגבלות".

4. התיחסות לפרק ד' גיוון והכלה – פרק זה חייב בשינוי מהותי. בסעיפים 50 ו 51 ההתייחסות לנשים בלבד. הפרק עצמו חייב להתייחס בשיוויון לכל האוכלוסיות המגוונות – נשים/חרדים, עובדים עם מוגבלות / אתיופים ועוד..

5. בסעיף 54 בטבלה – במקומם "יוצאי אתיופה" "אתיופים" (יש רבים שהם כבר ישראלים אתיופים)

6. בסעיף 58 – הגדלת הניקוד – מאחר ונושא זה מהותי ונגע ל 1,600,000 איש בישראל ומאחר ונושא זה כרגע מאוד חשוב יש לתת לו רמת ניקוד של לפחות 3 נקודות!!!

7. בסעיף 58 להוסיף תת סעיף – החברה מספקת פורמטים נגישים אלטרנטיבים ללקוחות בהתאם למוגבלותם – לדוגמא – חומר בדפוס מוגדל, קובץ בפורמט קולי, חומר בברייל וכדומה.

8. בסעיף 58 לשנות את שיטת הניקוד – 3 סעיפים – חצי נקודה, 4 סעיפים נקודה, 5 סעיפים נקודה וחצי, 6 סעיפים 2 נקודות....

9. בסעיף 60 ב' – ממליץ לדון בכך שסעיף זה יהיה לדיווח בלבד, אבל לא יזכה בנקודות למדד. בהתיחס לדיון בנושא דיווח שעות התנדבות במימון.

10. בסעיף 60 ג' – להוסיף אופציה של "נגישות ואנשים עם מוגבלות".

11. בסעיף 63 – לפצל לשני סעיפים ניפרדים – האחד בכסף והשני בשווה כסף.

12. הערות לסעיף יד – ניהול ודיווח חברתי סביבתי – יש לשאול האם הדו"ח מפורסם לציבור בפורמטים הנגישים גם לאנשים עם מוגבלויות – לדוגמא PDF נגיש, הדפסה נגישה, ברייל לבקשת עיוור.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד