העמותה השתתפה בישיבה בכנסת בנושא השלמת תקנות הנגישות

16/07/2015
 
 
מאזני צדק, ספר חוקים ועליו פטיש שופטים

ביום 14/7/15 התקיימה ישיבה בוועדת העבודה והרווחה בכנסת ("הוועדה") בנושא התקדמות השלמת קבצי התקנות בנושאי נגישות אשר טרם הוגשו לבחינה ואישורה של הוועדה.

 

בישיבה דיווחו נציגי משרדי הממשלה השונים על סטאטוס טיוטת התקנות במשרדם ונתנו הערכתם למועד הגשת קבצי התקנות לוועדה, כמפורט להלן:

משרד הבריאות

לפי דברי נציג משרד הבריאות קיימת טיוטה משנת 2013 שלגביה התקיימו מספר דיונים בוועדה. טיוטה מתוקנת (בעקבות הדיונים) ופרקים חדשים שטרם נידונו ומתייחסים למרפאות קטנות ושירות יועברו לבחינת הוועדה בשבוע הקרוב.

משרד הביטחון

לדברי נציג משרד הביטחון, קבצי תקנות שירותי בריאות במצב חירום ותקנות פינוי אוכלוסייה במצב חירום אושרו על ידי שר האוצר ויועברו לבחינת הוועדה בימים הקרובים.

לגבי קובץ התקנות המתייחס לצרכים קיומיים במצב חירום, מתקיימת עבודת מטה לגיבוש טיוטה סופית. לדברי נציג משרד הביטחון, מדובר בעבודה מורכבת מאחר ויש בתקנות אלו ממשק עם הרבה משרדי ממשלה.יתר קבצי התקנות ממתינים לאישור שר האוצר.

משרד התחבורה

לדברי נציג משרד התחבורה, קובץ התקנות העוסק ברכבת הקלה מצוי בעבודת הכנה. קיימות מחלוקת רבות במשרד ומתקיימים דיונים בנושא. מתקשה לתת מועד להגשת הקובץ לבחינת הוועדה.

קובץ התקנות המתייחס להנגשה חושית של אוטובוסים בינעירוניים עבר להערות ארגונים המקדמים זכויות לאנשים עם מוגבלות לפני העברת הקובץ לבחינת הוועדה.

משרד החינוך

לדברי נציג משרד החינוך, העבודה על קובץ התקנות המתייחס להנגשה פרטנית הסתיימה והתקבל אף אישורו של שר האוצר וממתין לחתימתו .

קבצי התקנות המתייחסים להשכלה גבוהה ותורנית יועברו בימים הקרובים לוועדה.

משרד הפנים

נציגי משרד הפנים לא ידעו לתת מידע באשר למצב קבצי תקנות דרכים ותקנות בתי ספר חדשים. ייעשה בירור לגבי סטאטוס הטיפול והאם בסמכות משרד הפנים או שיוצא מסמכות משרד זה למשרד אחר.

משרד האוצר

בישיבה נכח נציג הדיור הממשלתי שציין כי משרדו מבצע התאמות נגישות במבנים קיימים של משרדי הממשלה.

עמותת נגישות ישראל ביקשה לקבל מידע אודות ביצוע תהליך ההנגשה בדיור הממשלתי לרבות: מספר המבנים שכבר הונגשו.

במהלך הדיון, נציגי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות פירטו לגבי תקנות נגישות שכבר פורסמו ונכנסו לתוקפן.

עמותת נגישות ישראל ציינה כי במגזר הפרטי קיימת בעיית מודעות באשר לקיומן ומשמעותן של תקנות הנגישות וכי יש לצאת בקמפיין הסברה גדול בנושא.

כן ציינה העמותה כי ממידע שהובא לידיעתה, רשויות מקומיות רבות ממתינות לתקצוב מהמדינה עבור ביצוע התאמות נגישות בתחומן ומעכבות את תהליך ההנגשה. העמותה קראה לקיים דיון מיוחד שיעסוק בתקצוב הרשויות המקומיות.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד