דרישת עמותת נגישות ישראל להתייעצות עם מורשי נגישות בתיקון צו (פטור מתכנית ומהיתר להקמת מבנים יבילים זמניים לצורכי חינוך ) (חרבות ברזל) (הוראת שעה)(תיקון מס' 5), התשפ"ד-2024

21/01/2024
 
 
זכוכית מגדלת על סימן של כסא גלגלים

עמותת נגישות ישראל התייחסה לטיוטת צו התכנון והבנייה (פטור מתכנית ומהיתר להקמת מבנים יבילים זמניים לצורכי חינוך ) (חרבות ברזל) (הוראת שעה)(תיקון מס' 5), התשפ"ד-2024 - במסגרת צו זה התבקשו לתקן את צו התכנון והבנייה (פטור מתכנית ומהיתר להקמת מבנים יבילים זמניים לצורכי חינוך (חרבות ברזל)(הוראת שעה), התשפ"ד-2023 , לשם הוספת אתרים נוספים בהם יתאפשר להקים מבנים יבילים זמניים לצורכי חינוך בפטור מתכנית ומהיתר לפי פרק ה' לחוק התכנון והבנייה.

זאת לטובת מתן מענה לצרכי חינוך בעבור המפונים עקב מלחמת חרבות ברזל, וביצוע תיקונים נוספים בצו העיקרי, הכל כמפורט בצו המוצע.
 
עמותת נגישות ישראל דורשת שתתקיים חובת התייעצות עם מורשי נגישות על מנת לוודא שההנגשה תוטמע ותימנע אפליה בבתי הספר.

בנוסף, העמותה הדגישה כי תכנון ויישום נגיש מראש – ראשית יאפשר נגישות ושילוב לתלמידים, מורים והורים עם מוגבלות, הימנעות מאפליה ומעלויות גבוהות הכרוכות בהנגשה באם זו מבוצעת רטרואקטיבית.

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד