הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין) (תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים), תשס"ז -2006
21/11/2006
 
 

עד לפני מספר שנים מוסדות לתעסוקת נכים ומוגבלים קיבלו פטור מתשלום ארנונה כללית מתוקף סעיף 5(י) לפקודה, בהיותם "מוסד מתנדב לשירות הציבור".

עם פרסומן של ההנחיות החדשות לרשויות המקומיות ולפיהן, ההנחה למוסד מתנדב לשירות הציבור מוגבלת לשלוש שנים בלבד ואישורה כרוך בתהליך ארוך של הגשת בקשות ומסמכים, דיון בועדת התמיכות של הרשויות המקומיות, אישור מליאת הרשות ולאחר מכן, דיון ובחינה של הממונה על המחוז. כתוצאה מכך, מצאו עצמם מוסדות לתעסוקת נכים ומוגבלים (דוגמת המשקם, אש"ת, קרן מפעלי שיקום ואחרים) ללא פטור מתשלום ארנונה כללית.

זאת ועוד, במספר רשויות מקומיות נקבעה מדיניות של אי מתן פטור מארנונה כללית למוסד מתנדב לשירות הציבור, דבר שיצר מצב שבתאגידים לתעסוקת נכים ומוגבלים בעלי פריסה ארצית, רשות מקומית אחת או ממונה על מחוז פלוני יאשר פטור מתשלום ארנונה כללית בישוב אחד בעוד ביישוב אחר מתן הפטור יידחה.

מוצע, אפוא, לתקן את סעיף 5 כך שיקבע בו מפורשות הפטור מארנונה לתאגידים לתעסוקת נכים ומוגבלים.

  הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין) (תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים), תשס"ז -20
הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד