הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם, התשס"ח
7/07/2008
 
 

פרוטוקול מס' 472 מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. יום רביעי כ"ב בסיוון תשס"ח (25 ביוני 2008), שעה 08:30

סדר היום: הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם, התשס"ח-2007
פרק ד' סעיף 11 מתוך הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2008

  הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם, התשס"ח
הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד