דיון בנושא עיכוב התקנת תקנות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
22/07/2008
 
 

פרוטוקול מס' 251
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, י"א בתמוז התשס"ח (14 ביולי 2008), שעה 10:30

סדר היום:

א. קביעת מסגרת הדיון להצעות להביע אי-אמון בממשלה.
ב. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:
1. הצעות חוק השוואת זכויות פנסיה לאלמן ואלמנה, התשס"ו-2006, של חבר הכנסת יצחק זיו וקבוצת חברי הכנסת (פ/947/17), של חברת הכנסת שלי יחימוביץ (פ/1337/17).
2. הצעת חוק שלילת אזרחות ותושבות קבע עקב השתתפות בפעילות חבלנית (תיקוני חקיקה), התשס"ח-2008, של חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין (פ/3635/17).
3. הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון – שלילת תושבות קבע למשפחות מחבלים), התשס"ח-2008, של חבר הכנסת ניסן סלומינסקי (פ/3589/17)
4. הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון – הפליה), התשס"ז-2007, של חברת הכנסת שלי יחימוביץ (פ/2500/17).
5. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 167 והוראת שעה), התשס"ח-2007 (מ/396).
6. הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 36) (מערכת דואר אלקטרוני מאובטח), התשס"ח-2008 (מ/386)
ג. דיון בנושא עיכוב התקנת תקנות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

  דיון בנושא עיכוב התקנת תקנות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד