מכסות ותנאים למתן שירותים במרפאה לבריאות הנפש
26/10/2008
 
 

פרוטוקול מס' 6 מישיבת ועדת המשנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות למעקב אחר הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 41) (בריאות הנפש), התשס"ז – 2007 – הכנה לקריאה שניה ושלישית.

יום שני, ט"ו באלול תשס"ח (15 בספטמבר 2008), שעה 12:00


סדר היום: מכסות ותנאים למתן שירותים במרפאה לבריאות הנפש (סעיף 7 להצעת החוק,
עמודים: 882-879).

  מכסות ותנאים למתן שירותים במרפאה לבריאות הנפש
הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד