ביצוע פעולות רפואיות מסוימות בבית החולה על ידי אחות ועוזר
 
 

פרוטוקול מס' 7 מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות שהתקיימה ביום שלישי כ"ו באייר התשס"ו (24 במאי 2006) בשעה 9:00

סדר היום: הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות 
הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס"ו-2006, סעיף 11 בפרק ג': בריאות-ביצוע                פעולות רפואיות מסוימות בבית החולה על ידי אחות ועוזר.

  פרוטוקול מס' 7 מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד