פרוטוקולים של דיונים

הצעה לסדר היום (דיון מהיר), ישראל במקום העשירי בעולם בזיוף תרופות, של חה"כ סטס מיסז'ניקוב

8/08/2007

ביקור ודיון במרכז לשירותי טיפול ורווחה ברמלה - מטב

8/08/2007

הוועדה להענקת זכויות לפנים משורת הדין שבאגף השיקום, ומעקב אחר יישום המלצות דוח 51א' של מבקר המדינה

31/07/2007

תקנות מעונות יום שיקומיים (קביעת הסכום שבו תישא קופת חולים), התשס"ו-2006

31/07/2007

חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 5), התשס"ז–2007

26/07/2007

הצעת חוק זכויות של אדם עם מוגבלות המועסק כמשתקם, התשס"ז-2007

25/07/2007

הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – הגדלת הסכום להשתכרות בנוסף לקצבה), התשס"ז-2007

25/07/2007

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 15) (הגדרת נכה), התשס"ו-2005

23/07/2007

שילוב מקבלי גמלאות בעבודה- תחולה על מי שמלאו להם 45 שנים

23/07/2007

הצעת חוק זכויות תלמידים עם לקויות למידה במוסדות על-תיכוניים, התשס"ז-2007

22/07/2007

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – תשלום משפחתית לחולים כרוניים), השתס"ו-2006

12/07/2007

שירותי בריאות הציבור באשדוד

12/07/2007

הצעת חוק זכויות של אדם עם מוגבלות המועסק כמשתקם, התשס"ז-2007

12/07/2007

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הגדלת קצבת הזקנה), התשס"ז-‏2007, של קבוצת חברי הכנסת

9/07/2007

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – זכאות לגמלת סיעוד ללא בדיקה מגיל 80), התשס"ו-2006

8/07/2007

בקרה ופיקוח על זמני המתנה לרופאים מקצועיים בקופות החולים

8/07/2007

הצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים

4/07/2007

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הגדלת קצבת זקנה), התשס"ז-2007

2/07/2007

פניות ציבור בנושא התקנת האנטנות הסלולריות בהוסטלים של קשישים בנתניה, תל-אביב, ירושלים ובאר-שבע

2/07/2007

פניות ציבור של ניצולי שואה במצוקה

2/07/2007

פניות ציבור של אזרחים לגבי הסיוע בהשגת מצרכי מזון

2/07/2007

הצעת חוק הטבות לניצולי שואה נזקקים (תיקון) (אי חישוב תשלום כהכנסה), התשס"ז-2007

1/07/2007

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון מס' 7), התשס"ז-2007

28/06/2007

הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון מס' 7), התשס"ז-2007

26/06/2007

פניות ציבור בנושא תו חנייה לרכב נכה.

25/06/2007

פניות ציבור בנושא הנגשת התחבורה הציבורית לנכים

25/06/2007

הצמדת גמלת הזקנה מהצמדה למדד להצמדה לשכר הממוצע במשק.

25/06/2007

הקפאת גירוש של עובדי סיעוד עד להחלת הסדר חדש להעסקתם

24/06/2007

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – מועד לתביעת גמלת כסף והתקופה שבעדה תשולם)

24/06/2007

תקנות לחוק מעונות יום שיקומיים (רישוי, סל שירותים לפעוטות עם מוגבלות ותנאי טיפול בהם), התשס"ו-2006

24/06/2007

הצעת חוק עידוד ההתנדבות בתחום השיקום והסיעוד, התשס"ה-2005 של חה"כ משה גפני וחברי כנסת אחרים (פ/2598)

24/06/2007

תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשס"ז-2007 בדבר הסמכת רופאים לקביעת נכות

24/06/2007

תזכיר חוק - חוק הביטוח הלאומי (עידוד יציאת נכים לעבודה) התשס"ז 2007

19/06/2007

תקנות לחוק מעונות יום שיקומיים (רישוי, סל שירותים לפעוטות עם מוגבלות ותנאי טיפול בהם), התשס"ו-2006

11/06/2007

הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון מס' 7) (היעדרות של אדם עם מוגבלות) השתס"ז – 2007

11/06/2007

חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 30), התשס"ז-2007*

7/06/2007

פניות ציבור של אזרחים נפגעי מלחמת לבנון השנייה (נפגעי הרכבת) ישיבת המשך

6/06/2007

חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007

5/06/2007

הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון מס' 7) (היעדרות הורה של אדם עם מוגבלות), התשס"ז-2007

30/05/2007

תקנות לחוק מעונות יום שיקומיים (רישוי, סל שירותים לפעוטות עם מוגבלות ותנאי טיפול בהם), התשס"ו-2006

30/05/2007

הצעת חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007, של קבוצת חברי כנסת

30/05/2007

הצעת חוק זכויות של אדם עם מוגבלות המועסק כמשתקם, התשס"ז-2007, של חבר הכנסת אורלב

14/05/2007

פניות ציבור של אזרחים, נפגעי מלחמת לבנון השנייה

14/05/2007

קריטריונים לשינוי שיטת העסקה בסיעוד

14/05/2007

פניות ציבור של נכי עבודה המתלוננים על אי שמירת זכויותיהם במעבר מקופת חולים אחת לאחרת.

2/05/2007

דיווח שר התמ"ת, השר אלי ישי, על תכנית ויסקונסין

2/05/2007

גיבוש תקנות חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות – פרק מקום ציבורי ושירות ציבורי (נגישות)

2/05/2007

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – הרחבת הזכאות לילדים עם אוטיזם), התשס"ז-2006

19/02/2007

הצעה לסדר היום (דיון מהיר): סירוב הביטוח הלאומי לקבל מסמכים בשפה הערבית, של חה"כ יואל חסון

19/02/2007

פגיעה בעולים קשישים כתוצאה משיטת מתן הסיוע בשכר דירה

19/02/2007
    [1-10]  
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. 11 
  4. 12 
  5. 13 
  6. 14 
  7. 15 
  8. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד