פרוטוקולים של דיונים

גביית כסף מעובדים זרים כתנאי להגעתם לארץ – הפרת חוק חמורה ונזק לעובדים הזרים.

19/02/2007

תקנות לחוק מעונות יום שיקומיים (רישוי סל שירותים לפעוטות עם מוגבלות ותנאי טיפול בהם), התשס"ו-2006

19/02/2007

הצעת חוק הטבות לנפגעי פוליו, התשס"ו-2005

19/02/2007

פניות של נכים בנוגע לפעילותו של המכון הלאומי לשיקום ע"ש לואיס, של חה"כ סופה לנדבר

19/02/2007

תפקיד עמותות המטפלות בילדים חולים ומאושפזים

19/02/2007

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 91) התשס"ז-2006

5/02/2007

הצעת חוק הטבות לנפגעי פוליו, התשס"ו-2005

29/01/2007

פניות של נכים בנוגע לפעילותו של המכון הלאומי לשיקום על-שם לואיס

29/01/2007

תשלום גמלת סיעוד לידי הזכאי במסגרת תכנית ניסיונית

21/01/2007

הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה - חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה

3/01/2007

הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה - גמלת סיעוד

3/01/2007

הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה - ביטוח לאומי (תכנית מהל"ב)

3/01/2007

תיקון חוק הביטוח הלאומי

3/01/2007

אחריות המגזר העסקי לאנשים עם מוגבלות

1/01/2007

הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה - חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה

31/12/2006

הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה - גמלת סיעוד

31/12/2006

דיווח נציבת קבילות הציבור על יישום פרק ט' לחוק ביטוח בריאות ממלכתי

28/12/2006

החלת שיטת המכרזים על ענף בתי החולים הסיעודיים הגריאטריים בישראל

28/12/2006

הקמת מאגר מידע ארצי לטכנולוגיות מסייעות לאנשים עם מוגבלות – עדכון ודיווח

13/12/2006

תקציב המוסד לביטוח לאומי

13/12/2006

פערי השתתפות ומעורבות חברתית בין נכים ולא נכים בישראל

13/12/2006

דיון לציון היום הבין-לאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות - ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בשירות המדינה

13/12/2006

העסקת אנשים עם מוגבלות נפשית בשלטון המקומי - במסגרת היום הבין-לאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות

13/12/2006

הרפורמה בבריאות הנפש: פגיעה בילדים?

13/12/2006

השתלת איברים לחולים ישראלים מנידונים למוות בסין

11/12/2006

בקשה לחוות דעת מבקר המדינה על תוכנית ויסקונסין

11/12/2006

ציון היום הבינלאומי לנגישות אלקטרונית (E-Accessibility ) בחסות האו”ם - פרוטוקול דיון

5/12/2006

תקציב משרד הבריאות לשנת 2007

3/12/2006

סגירת כיתות לימוד לילדי חינוך מיוחד בכפר נחף

3/12/2006

הפגיעה הקשה בפעילות הסדירה של רשויות הרווחה כתוצאה מהעדר שר רווחה במשרה מלאה

30/11/2006

הצעת חוק הטבות לניצולי השואה, התשס"ו-2005

28/11/2006

הדרכים להגברת המודעות למחלת ניוון מקולרי גילי AMD

22/11/2006

תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים), התשס"ו-2006

21/11/2006

תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות של מתנדב במוסד ציבורי), התשס"ז-2006

14/11/2006

דיון בנושא תוכנית מהל"ב – שילוב מקבלי גמלאות בעבודה – בהשתתפות שר התמ"ת

14/11/2006

ניסויים לא חוקיים במאות מאושפזים קשישים

8/11/2006

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי

8/11/2006

דיון מצומצם בהגדרת ניצול שואה

8/11/2006

הצעת חוק השתלת איברים, התשס"ד-2003

7/11/2006

תקנות הגנת הצרכן (כללים בדבר פרסום ונקיבת מחיר של שירות השכרת רכב לתייר), התשס"ו-2006

26/10/2006

תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים) (תיקון), התשס"ו- 2006

26/10/2006

האינטרנט והגיל השלישי

26/10/2006

פניות ציבור לגבי מבחני התלות לצורך קבלת גמלת סיעוד

25/10/2006

תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה)

23/10/2006

כללים בדבר פרסום ונקיבת מחיר של שירות השכרת רכב לתייר

23/10/2006

הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח)(תיקון – גימלאות כהכנסה), התשס"ו-2006

23/10/2006

דו"ח העוני

18/09/2006

דרישת משרד האוצר מנכי רדיפות הנאצים לוותר על חלק מקצבתם

18/09/2006

ילדי העובדים הזרים לקראת פתיחת שנת הלימודים

13/09/2006

גיבוש תקנות חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות – פרק מקום ציבורי ושירות ציבורי (נגישות)

13/09/2006
    [1-10]  
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. 11 
  4. 12 
  5. 13 
  6. 14 
  7. 15 
  8. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד