ועדת הבריאות אישרה היום: הביטוח הלאומי יעדכן מספר המבוטחים בקופות החולים אחת לחודש.
 
 

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ”ד 1994, קובע את חלוקת הכספים ממקורות המימון של שירותי הבריאות בין קופות החולים בהתאם למספר המבוטחים המשוקלל בכל אחת מהקופות. נתון זה מחושב על ידי המוסד לביטוח לאומי אחת לשלושה חודשים תוך שימוש בנתונים מעודכנים לעניין גיל המבוטח, הצטרפות מבוטחים חדשים, מעבר מבוטחים בין קופות, לידות, פטירות ונתונים נוספים. כתוצאה מכך, בין מועדי העדכון אין התאמה מלאה בין מספר המבוטחים המשוקלל בפועל בקופות החולים לבין מספר המבוטחים המשוקלל שחושב על ידי המוסד לביטוח לאומי ברבעון האחרון, אשר לפיו נעשית הקצאת הכספים לקופות החולים.

ח”כ שרוני: ”עדכון מספר המבוטחים המשוקלל מידי חודש בחודשו יצור את ההתאמה הנדרשת וההתחשבנות הנכונה יותר למול הקופות”.


תחולת התיקון בחוק היא מה- 1 באוגוסט 2006.

© כל הזכויות שמורות, 2003, מדינת ישראל

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד