ח”כ ישי : ”לא אחתום על הרחבת פרוייקט ויסקונסין אם לא יתבצעו בחקיקה ההקלות וההתאמות הנדרשות בתכנית”.
 
 

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, בראשות היו”ר ח”כ משה שרוני, שמעה היום סקירה נרחבת של שר התמ”ת על פעולות משרדו.

ח”כ משה שרוני, יו”ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות: ”אנו עדים חדשות לבקרים להפרה בוטה של חוקי עבודה: חוק שכר מינימום, עבודה ומנוחה, שעות נוספות, חופשה והבראה, פיטורי נשים בהריון ועוד. אנו עדים לניצול ציני והתעללות בעובדי קבלן ועובדים זרים. אני מצפה משר התמ”ת למנות יותר מ-20 פקחים שיבטיחו אכיפתם של חוקים אלו”. בנושא תכנית ויסקונסין אמר ח”כ שרוני ”התכנית במתכונתה הנוכחית אינה ראויה ויש לעשות בה השינויים הנדרשים על מנת שניתן יהיה ליישמה בכל האזורים”.

שר התמ”ת ח”כ אלי ישי הצהיר בוועדה כי לא יחתום על הרחבת תכנית ויסקונסין (מהל”ב) אם לא ייעשו בה התיקונים הנדרשים והתאמתה לאוכלוסיות שונות: ”אני מצפה שהסינון הראשון של מקבלי הבטחת הכנסה ייעשה כבר בביטוח הלאומי. לא ייתכן שחולים כרוניים קשים, ונכים קשים יהיו חלק מהתכנית. נדרשת התאמה מיוחדת למגזרים ייחודיים כמו: עולים חדשים, חרדים, ערבים ועוד. היום אין בידי הסמכות לקבוע את ההקלות המתבקשות כיוון שנדרשים שינויי חקיקה, אך בלעדיהם לא אחתום על הרחבת התכנית”. השר הבטיח לוועדה כי הוא פועל לחיזוק אכיפת חוקי העבודה והוא ידווח לוועדה תוך מספר חודשים על פעולות משרדו בנושא. השר דיווח על יעדי המשרד לצמצום העוני והפערים החברתיים בישראל בדרך של: 1) הגדלת ההשתתפות בכח העבודה וצמצום האבטלה (העלאת שיעור ההשתתפות מ-55% ל-60% וצמצום האבטלה מ-8.8% ל-6%-7%), צמצום מספר העובדים הזרים משיעור של 8% מכח העבודה ל-3% מכח העבודה והחלפתם בישראלים, חיזוק ההון האנושי בשכבות החלשות ובשכבות הביניים, חיזוק אוכלוסיות ייעודיות כגון: חרדים, בני מיעוטים, הורים יחידים, מקבלי קצבת הבטחת הכנסה, נכים ומוגבלים.
חברי הוועדה ליה שם-טוב, נדיה חילו, סופה לנדבר, מרינה סולודקין, רן כהן וגאלב מגאדלה הביעו אף הם את הסתייגותם מתכנית ויסקונסין במתכונתה הנוכחית.

יו”ר הוועדה ח”כ שרוני הודיע כי הוועדה תקיים סיור בהשתתתפות השר באחד המחוזות בהן מופעלת תכנית ויסקונסין (מהל”ב) באופן נסיוני.


© כל הזכויות שמורות, 2006, מדינת ישראל

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד