ח”כ אסתרינה טרטמן: ”טובת החולה צריכה לעמוד לנגד עיני קופות החולים מעבר לשיקולים התקציביים”
 
 

הוועדה לענייני ביקורת המדינה קיימה היום דיון בדו”ח מבקר המדינה בנושא הקצאת תרופות למבוטחים בקופות החולים בהשתתפות נציגי משרד הבריאות וקופות החולים.
מבקר המדינה בדק את סידרי הקצאת התרופות ע”י הקופות למבוטחים.

דו”ח הביקורת העלה ליקויים בסדרי מתן אישורים בגין בקשות למתן תרופות, בחוסר פיקוח ובקרה של הקופות על הקצאת וניפוק תרופות, פגיעה בעיקרון השוויון ע”י כך שהקופות אינן מוסיפות תרופה לכל החולים לאחר שאושרה לחולה אחד – זאת בניגוד לפסיקת בית הדין לעבודה. מתוך הדו”ח עולה עוד כי המידע הניתן למבוטחים לגבי זכויותיהם לוקה בחסר.

הקופות גם לא נוהגות בשקיפות הראויה לגבי החלטות ועדות החריגים.

קופות החולים מפעילות לחצים על רופאים כדי לחסוך בעלות תרופות ולדעת המבקר: ”בקרה זו משפיעה על שיקול דעתם של חלק מהרופאים בעת מתן תרופות, ותיתכן בשל כך פגיעה בחולים”.

פרופ` שמר יהושע, מנכ”ל מכבי שירותי בריאות – קיימת בעיה מתודולוגית להכליל את כל קופות החולים תחת קורת גג אחת. מכבי פיתחה מנגנון של ועדת חריגים. ברגע שיש החרגה בוועדת חריגים היא משמשת את כולם כדי לשמור על השוויון.

עוזי פלנט, מנכ”ל מאוחדת – בעקבות הביקורת נכתב נוהל פנימי. השוויוניות אצלנו היא חד משמעית. כשמתקבלת החלטה בוועדת חריגים ההחלטה מאפשרת מירשמים באופן שוויוני לכלל החולים.

יש בעיה שלא מועלית בדו”ח – חולים שמקבלים טיפול במרפאות חוץ או באשפוז יום לא מקבלים את התרופות שרופא בית החולים רשם אלא החולה צריך לדאוג לאספקת התרופות בעצמו. לבית החולים אין הגבלה של ”סל תרופות” הכל פתוח. יש להתרכז בכמה נקודות חשובות ולעבוד למציאת פתרון. אנו עוסקים בחולים – והמערכת מאוד לחוצה. יש מקום לשיפורים.

צריך למצוא הסדר בין בי”ח לקופ”ח ולהסיר את המעמסה מהחולה.

נסים אלון, מ”מ מנכ”ל קופ”ח לאומית – אנחנו מזמינים חולים לשימוע בועדות החריגים כי ה”ניירות” לא מספיקים. הנוהל לגבי ו. חריגים נכתב בעקבות הביקורת. יש לאסור על חולה להביא תרופות מן הבית לבי”ח. שיטה זו צריכה לעבור מן העולם.

ד”ר מיקי ליברמן, קופ”ח כללית – כל שנה לאחר פרסום ועדת הסל יוצא חוזר מנכ”ל המפרט את ההתויות של כל תרופה. בגלל מספר הפניות הרב שהמערכת מטפלת – לעתים ”מתרכך לבו” של מישהו כלפי חולה ונפגמת השוויוניות, אבל זה לא הכלל.

ועדת העל אינה יכולה לאשר תרופות שאינן בסל. תקופה ארוכה (כשנתיים) היה קשה לאייש את עמדת המאשר הראשי כי יש מעט מאוד מומחים המוכנים לקחת אחריות להיות מאשר על של המערכת.

הקופה תדאג ליידע את החולים לגבי זכותם לפנות לועדת חריגים. אנו פועלים עפ”י פסק דין שקבע שכל חריג שאושר בועדת החריגים הופך לכלל ויש לאשר את התרופה שאושרה לכל המבוטחים.

ח”כ מיכאל איתן שאל מהם תהליכי הבקרה על החלטות ועדות החריגים האם קיים קוד אתי לחברי הוועדה?

ד”ר ליברמן – פרוטוקול הוועדה עובר לחולה או לבא כוחו. אם הוחלט על הרחבה של הסל – ההוראות עוברות לרופאים. אין בקרה חיצונית. עובדה שתשובות ל”רמי מעלה” היו גם שליליות אם התרופות אכן לא היו בסל.

ד”ר יצחק ברלוביץ, משנה למנכ”ל משרד הבריאות – משרד הבריאות לא מתערב בפעילות של ועדות החריגים, אלא רק במקרה של תלונות שמגיעות לנציבות תלונות הציבור. המשרד מספק חוברות מידע לציבור וחלק מתפרסם באתר האינטרנט.

חובה על בי”ח לספק את כל התרופות במהלך האשפוז. כשהחולה נמצא במסגרת טיפול יום חובתו האתית של הרופא לתת לרופא את הטיפול שהוא חושב שהוא הטיפול הטוב ביותר ולהיות משוחרר משיקולים כלכליים.

ד”ר קרני רובין, נציבת תלונות הציבור – האשימה את קופ”ח כללית ולאומית שאינן מיישמות רוחבית את החלטות נציבת תלונות הציבור. זמן המתנה לתשובות קופו”ח הוא בלתי אפשרי. אין מספיק כוח אדם בנציבות. לחולים אין מספיק מידע, לא יודעים על האפשרות לעבור מקופה לקופה ארבע פעמים בשנה.

ח”כ אריה אלדד – ממצאי המבקר חמורים ומדאיגים. הקופה אחראית על התקציב שלה ולכן היא מיצרה רגליהם של הרופאים. זה משרת את מגמת האוצר להגדיל את ההשתתפות העצמית של החולים. על משרד הבריאות לעודד תחרות בין הקופות ועליו להשקיע מאמצים ע”י פרסום מחירים של תרופות. יש ליידע את המבוטח באיזה קופ”ח יקבל טיפול זול יותר. אין לחולים שום אמצעים כדי לעשות סדר בבלגן. על המשרד לפרסם את החלטות ועדות החריגים. המשרד לא ממלא תפקידו. לגבי חולים אמבולטורים יש להגדיר ”סלסלת בריאות”.

עוזי ברלינסקי – כ-39% מהליקויים שמצא המבקר עדיין לא תוקנו. יתכן שזה נובע מהתפקיד הכפול של קופ”ח שהם גורם מבטח מחד ואחראים לריפוי החולים מאידך.

שמואליק בן יעקב, האיגוד לזכויות החולה – לחולים אין מידע. המידע המתפרסם חלקי.

בועז ענר, משנה למנכ”ל משרד המבקר – הדו”ח עוסק במבטח הקטן מול מערכות בירוקרטיות מורכבות. המסר הכללי שעולה מהדו”ח, מעבר להיבטים הטכניים. המבקר תובע שקיפות ופרסום מידע ע”מ שהמבוטח ידע מהם זכויותיו.

ח”כ אסתרינה טרטמן – מטרתנו לסייע לציבור החולים במדינה, למרות שאנו מבינים שהדבר כרוך בכסף. טובת החולה צריכה לעמוד לנגד עיני קופות החולים מעבר לשיקול התקציבי.

בסיום הישיבה סיכמה יו”ר הוועדה ח”כ אסתרינה טרטמן והוועדה קיבלה את ההחלטות הבאות:

- על המשרד לחדד את מתן האינפורמציה לחולה על התרופות וכן על החלופות הקיימות.
- אנו מחייבים לתת מידע באופן שיהיה ידידותי למשתמש כדי להועיל לציבור החולים. על המשרד וקופת החולים לצאת למסע פרסומי.
- יש לתת דגש לגבי תרופות שיש להם ”חלון טיפולי צר”.
- יש להתמקד בכתיבת נהלים ברורים ואכיפתם. על קופות החולים לחדד את נושא כתיבת הנהלים.
- מערכת הבקרה לוקה בחסר בתוך קופו”ח ובמשרד הבריאות ויש לשפרה.
- הוועדה תקיים דיון נוסף בתחילת השנה הבאה לגבי תיקון הליקויים ע”י קופות
החולים וע”י משרד הבריאות.

© כל הזכויות שמורות, 2006, מדינת ישראל

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד