הודעות לעיתונות - ועדות הכנסת

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת סיירה בכפר השיקומי "עלה נגב-נחלת ערן"

1/02/2016

אושר לקריאה ראשונה: 5% מהעובדים בגופים ציבוריים יהיו אנשים עם מוגבלות משמעותית

28/01/2016

נדחה בטרומית: התאמת קצבת הסיעוד להעלאת שכר המינימום

28/01/2016

יו"ר ועדת הכספים לאוצר: דורש ניצול מלא של התקציב המיועד להנחות בתעריפי מים לאנשים עם מוגבלות ונזקקים

19/01/2016

אושר בקריאה ראשונה: אדם עם מוגבלות בעל ליקוי חמור יהיה זכאי לקצבה לאחר 30 יום ולא לאחר 90 יום

19/01/2016

אושר בקריאה ראשונה: הזכאות לקבלת גמלת סיעוד תתחיל באופן אחיד בתום שבעה ימים מיום הגשת התביעה לגמלה

19/01/2016

אושר סופית: ריבית שיצברו עיוורים ונכים מכספי פיצויים בשל תאונה תהיה פטורה ממס על רווחי הון

12/01/2016

ועדת הכלכלה אישרה: נוסע שלא יכול או לא יסכים לבצע פעולות חירום בטיסה לא יוכל לשבת ביציאת החירום

12/01/2016

חילופי האשמות בוועדה לביקורת המדינה בדיון על ארגון נכי צה"ל: הנכים נגד ההנהלה ובחזרה

12/01/2016

אושר בקריאה ראשונה: גמלת הסיעוד תוגדר במונחים של "יחידות של שירותי סיעוד" ובהתאם לכך תקבע הזכאות

5/01/2016

אושר בקריאה ראשונה: החלת חוק איסור הפליית עיוורים, גם על אמנים לכלבי נחייה

5/01/2016

תאונות עבודה: 26,752 איש קיבלו דמי פגיעה בשנת 2015; אושר לקריאה שנייה ושלישית: ייקבעו הוראות בטיחות חדשות במקומות עבודה

5/01/2016

ועדת הכספים אישרה לקריאה שנייה ושלישית: ריבית שיצברו עיוורים ואנשים עם מוגבלות מכספי פיצויים בשל תאונה תהיה פטורה ממס על רווחי הון

5/01/2016

נדחה בטרומית: הגבלת תקופת הטיפול בתביעה בביטוח לאומי

24/12/2015

אושר: מקלטים יונגשו לאנשים עם מוגבלות

23/12/2015
עבור לתוכן העמוד