הודעות לעיתונות - ועדות הכנסת

ועדת החינוך: נסייע לקדם את מעמדן ותנאי ההעסקה של הסייעות המשלבות

4/11/2014

אושר: ממ"דים ומקלטים יותאמו לבעלי מוגבלות, גם הרכבת הקלה תונגש

2/10/2014

בעקבות לחץ של ועדת החינוך יושוו תנאי ההעסקה של הסייעות המשלבות לתנאיהם של עובדי השלטון המקומי

13/08/2014

אושר: יוגבל התשלום שניתן לגבות עבור טיפול בתביעה מול הביטוח הלאומי

30/07/2014

בוועדת הפנים התברר: משרד האוצר מעכב תקציבים לנגישות ברשויות המקומיות ומתנה את העברתם בקיום סקר צרכי נגישות

29/07/2014

יתוקנו הוראות שיגדירו אבחון מוכר לתלמידים עם לקויות למידה

29/07/2014

אושר בטרומית: ייצוג הולם לבעלי מוגבלויות של לפחות 3% מקרב העובדים בגופים ציבוריים

24/07/2014

השר אורבך: זקנים לא יכולים לרוץ למקלט; יו"ר הוועדה ח"כ כץ: הטיפול בתלונותיהם לא סובל דיחוי

23/07/2014

חברי הכנסת דמעו: "נכי צה"ל נדרשים להוציא אישור שהם מסוכנים לילדיהם לצורך קבלת הטבה"

22/07/2014

בהמשך ליום העיוור בכנסת, יו"ר ועדת הכספים נענה לבקשת המרכז לעיוור והשיג עבורם תקציב של 1.65 מיליון ש"ח

17/07/2014

אושר לקריאה ראשונה: יוגבל שכר הטרחה שגובים מתווכים במימוש זכויות מול המוסד לביטוח לאומי‎

15/07/2014

אושר בטרומית: הורה יוכל להעדר על חשבון ימי מחלה, גם במקרה של טיפול קבוע בדיאליזה של ילדו

10/07/2014

אושר: נכים יוכלו לחנות באזורים המיועדים לפריקה וטעינה

9/07/2014

יו"ר ועדת הכספים סלומינסקי: אפעל להשיג תוספת תקציבית לשירות לעיוור

9/07/2014

אושר סופית: במקרים בהם בת הזוג אינה מסוגלת לטפל ברך הנולד מחמת מוגבלות או מחלה, יוענקו דמי לידה לבן הזוג

8/07/2014
עבור לתוכן העמוד