הודעות לעיתונות - ועדות הכנסת

ועדת הכספים אישרה ברוב קולות שיעורי השתתפות הרשויות בפרוייקט מפעל ההזנה

5/09/2006

ועדת החינוך אישרה הרחבת יום חינוך ארוך בגני חובה ל-110 יישובים. הצו יחול גם בגני ילדים בחינוך המיוחד

30/08/2006

ועדת העבודה דחתה היום את אישור תקנות הביטוח הלאומי שמטרתן לצמצם את מספר החברים במועצת המוסד.

29/08/2006

יחימוביץ`: פעוטות נכים ופגועים הזכאים למעון ישארו בבית בגלל סחבת בירוקרטית במשרד הרווחה

17/08/2006

ועדת הרווחה דנה בנושא: מצב הכפרים הערביים בצפון הארץ עקב מצב החירום.

15/08/2006

דרישה למחקר מקיף לבדיקת הצרכים האמיתיים של האוכלוסיה המקבלת היום היתרים לעובדים זרים

15/08/2006

הועדה לפניות הציבור דנה היום בפניות ציבור של תושבי הצפון לגבי הקריטריונים לאספקת אוכל וליציאה לרענון

14/08/2006

סך 5 מ` ₪ אושר לכיבוי שרפות מהאוויר בצפון ועוד 17 מ` ₪ אושרו למיגון בתי חולים בקו העימות

9/08/2006

פיקוד העורף נענה לדרישת ח”כ רן כהן יו”ר הוועדה לעובדים זרים והוסיף בהנחיות לציבור שפות זרות נוספות

9/08/2006

דליה איציק: ”יש להבטיח שתושבי הצפון לא יפגעו כלכלית ולא ישלמו את מחיר המלחמה"

8/08/2006

ח”כ ד”ר יורי שטרן, יושב ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה, במכתב לראש ממשלת ישראל

8/08/2006

קריאה להגברת התיאום הבינמשרדי לטיפול במצוקת העולים החדשים בכלל והעולים הקשישים בפרט במלחמה בצפון

3/08/2006

הענקת תעודת הכרה לבוגרי המקצועות הפרא -רפואיים

1/08/2006

ניתוח במרפאות פרטיות או ציבוריות שאינן בית חולים יבוצע רק ע”י רופא מומחה בענף שהניתוח בתחומו

1/08/2006

ועדת העבודה אישרה היום תיקונים בהסכם הניידות המקנה לנכים גמלה מיוחדת.

עבור לתוכן העמוד