מרכז המחקר והמידע של הכנסת

מרכז המידע והמחקר של הכנסת: הסדרת נהיגתם של בעלי רישון לקנביס רפואי

25/10/2015

מרכז המידע והמחקר של הכנסת: ההשפעה של העלאת שכר המינימום על מקבלי גמלאות מהביטוח הלאומי - m03577

26/07/2015

אומדן עלות הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון שירותים מיוחדים לילד נכה), התש”ע - מרכז המידע והמחקר של הכנסת

23/07/2015

סוגיות בהעסקה של זרים בישראל (מרכז המידע והמחקר של הכנסת)

2/07/2015

נתונים על העסקת מלוות אישיות לתלמידים עם צרכים רפואיים ייחודיים בחינוך הרגיל (סייעות רפואיות)

28/04/2015

סוגיות בהעסקת עובדי סיעוד זרים על ידי מקבלי גמלת ילד נכה

31/03/2015

שירותי חינוך לעיוורים ולקויי ראייה

25/03/2015

ועדות ערר על ועדות רפואיות במשרדי הממשלה ובמוסד לביטוח לאומי

23/03/2015

מרפאות בריאות הנפש במגזר הערבי

9/09/2014

נתונים על מספר הזכאים לסיוע מהאגף לשיקום נכים ומאגף שמפחות והנצחה במשרד הביטחון

5/06/2014

שירותי תמיכה ללקויי שמיעה (מרכז המחקר והמידע של הכנסת)

28/05/2014

הצעת חוק מעונות יום שיקומיים (תיקון - הרחבת הזכאות), התשע"ג - 2013 שינוי בהגדרת עיכוב התפתחותי ניכר - אומדן עלות

24/04/2014

נתונים על עובדים זרים בסיעוד וממצאי התוכנית הניסיונית למתן גמלאות סיעוד בכסף

27/01/2014

אלימות כלפי מאושפזים בבתי-החולים לבריאות הנפש

16/01/2014

זכויות המוענקות על ידי המוסד לביטוח לאומי לזרים העובדים בישראל ומיצוין

7/01/2014

תעריפי חנייה בבתי חולים לקרובי משפחה מדרגה ראשונה המאושפזים תקופה ממושכת - מסמך עדכון

12/11/2013

מרכז המידע והמחקר של הכנסת: שינוי מתן גמלת סיעוד מגמלה בעין לגמלה בכסף

9/07/2013

שינוי מתן גמלת סיעוד מגמלה בעין לגמלה בכסף

30/06/2013

טיפולי שיניים לאנשים עם מוגבלות

6/05/2013

הסעת מטופלים לאשפוז פסיכיאטרי

6/05/2013
עבור לתוכן העמוד