מרכז המחקר והמידע של הכנסת

הפרעות ראייה בקרב ילדים ובני נוער –אבחון וטיפול

28/04/2010

תעריפי חניה בבתי-חולים –הקלות לקרובים מדרגה ראשונה המבקרים חולים המאושפזים תקופה ממושכת

22/03/2010

תושבות כתנאי לקבלת קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי

22/03/2010

מדיניות הממשלה בנושא עובדים זרים –החלטת ממשלה מס` 1274 מינואר 2010

10/03/2010

זכויותיהם וחובותיהם של מעסיקים ושל עובדים זרים בענף הסיעוד

9/03/2010

אשפוז בריאות הנפש בישראל

16/02/2010

העברת ביטוחי הבריאות של העובדים הזרים מחברות הביטוח הפרטיות לקופות-החולים - ניתוח כלכלי

26/01/2010

תלונות על ליקויים בירוקרטיים בטופסי הבקשה לסיוע על-פי תוכנית הסיוע לניצולי השואה יוצאי מחנות וגטאות

19/01/2010

השלכות שינוי דרגות רשיון הנהיגה בהתאם לתקינה האירופית

14/01/2010

דוחות מבקר המדינה על המוסד לביטוח לאומי

14/01/2010

סימון גלוטן במוצרי מזון והשפעתו על חולי צליאק

14/01/2010

מדיניות המוסד לביטוח לאומי בעניין מתן גמלת ניידות וערעורים על קביעת הגמלה

7/01/2010

סוגיית מבנה הניהול הראוי למרכזי התעסוקה הפועלים במסגרת התוכנית הניסיונית לשילוב מקבלי גמלאות

7/01/2010

חקיקה חברתית פרטית בכנסת ה- 17

6/01/2010

גביית תשלום מאנשים עם מוגבלות בכניסה לחוף בית-ינאי

4/01/2010

יישום ”חוק השילוב” בשנת הלימודים תש”ע

17/12/2009

הפניית נכים לבדיקות כשירות על-ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

9/12/2009

הטבות להורים לילדים נכים והקשיים במיצוי הזכויות

30/11/2009

יישום דוח ועדת דורנר (הוועדה הממלכתית לבדיקת מצבם של ניצולי השואה)

30/11/2009

הסדרת השימוש בקנביס רפואי בישראל

25/11/2009
עבור לתוכן העמוד