מרכז המחקר והמידע של הכנסת

מערך ההוספיסים האשפוזיים (אשפוז טיפול תומך) בישראל

18/11/2009

יישום דוח ועדת דורנר (הוועדה הממלכתית לבדיקת מצבם של ניצולי השואה)

17/11/2009

הפעלת מוקד טלפוני בשיטת מיקור חוץ במוסד לביטוח לאומי – מעקב

11/11/2009

השוואת הטבות הניתנות לבעלי קצבת זיקנה עם הגדלת הקצבה בשל נכות

11/11/2009

נושא העובדים הזרים במדיניות הכלכלית לשנים 2010-2009

22/10/2009

סייעות לילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך

22/10/2009

נגישות מערכת החינוך לתלמידים עם מוגבלות

15/10/2009

הרחקת עובדים זרים לא חוקיים מישראל

17/09/2009

סעיף 33 להצעת חוק ההסדרים: הנפקת תכשיר מרשם על-פי מרשם חתום בידי אח או אחות

15/07/2009

הסיוע הממשלתי לניצולי השואה בגילאים 80-70

29/06/2009

תקרת דמי השתתפות עצמית עבור טיפולים רפואיים ותרופות לחולים כרוניים בקופות-החולים - מעקב

17/06/2009

אי-יידוע הורים בדבר קיום בדיקת סינון שמיעה ליילודים

17/06/2009

מצוקתה התקציבית של פנימיית ”אשלים” בבאר-שבע

3/06/2009

טיפול משרד החוץ בסוגיות הקשורות לעובדים זרים

25/05/2009

עובדים זרים בישראל

25/05/2009

השלכות המשבר הכלכלי על פעילות המגזר השלישי

21/04/2009

התוכנית לשילוב מקבלי גמלאות בעבודה בהצעת חוק ההסדרים לשנת 2009

31/03/2009

בדיקת הכדאיות הכלכלית של מתן שירותי ליסינג תפעולי למוגבלים בניידותם

30/03/2009

התוכנית לשילוב מקבלי גמלאות בעבודה בהצעת חוק ההסדרים לשנת 2009

25/03/2009

העסקת עובדים זרים בסיעוד - המודל הקנדי

1/03/2009
עבור לתוכן העמוד