מרכז המחקר והמידע של הכנסת

שירותי הבריאות לתלמיד בישראל: 1998–2008

18/02/2009

הקמת מרכזים לטיפול בהפרעות אכילה – מעקב

13/01/2009

בחינת הרפורמה בהעסקת עובדים זרים בענף הסיעוד

מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת שנכתב לבקשת חבר הכנסת רן כהן, לקראת דיון בוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים בענף הסיעוד.
25/12/2008

חוק הפסיכולוגים – סקירה משווה

26/11/2008

דלקת כבד נגיפית (Hepatitis C)

23/10/2008

ייצוג הולם של מגזרים באוכלוסייה בקרב העובדים ברשויות המקומיות

23/10/2008

זרים שנכנסו לישראל באשרת תייר ומועסקים בה שלא לפי תנאי האשרה

6/10/2008

הגבלת תנועת כלי רכב במרכז תל-אביב–יפו

6/08/2008

ביטוח רפואי של עובדים זרים

5/08/2008

סקירה משווה לגבי הסדרי חניה וענישה על חניה לא חוקית

5/08/2008

נושא העובדים הזרים במדיניות הכלכלית של ממשלת ישראל לשנת 2008

29/07/2008

דלקת נגיפית C

14/07/2008

רדיותרפיה

6/07/2008

השפעת הסדרי התשלום הנהוגים בין קופות-החולים לבתי-החולים הממשלתיים

27/06/2008

ההכרה באבחוני לקויות למידה במוסדות להשכלה על-תיכונית בישראל

24/06/2008

המחסור בעובדים סוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות

19/06/2008

אלימות כלפי זקנים וההתעללות בהם

17/06/2008

תקרת דמי השתתפות עצמית עבור טיפולים רפואיים ותרופות לחולים כרוניים בקופות-החולים

25/05/2008

מחשוב בתי-החולים הממשלתיים

15/04/2008

היקף שירותי הבריאות במחוז דרום לעומת אזורים אחרים בישראל

10/04/2008
עבור לתוכן העמוד