מרכז המחקר והמידע של הכנסת

ניתוח פרק הבריאות בהצעת חוק ההסדרים לשנת 2008

19/12/2007

הפעלת מוקד טלפוני במוסד לביטוח לאומי בשיטת מיקור חוץ

13/12/2007

סוגיות מרכזיות בתקציב הבריאות ובמדיניות הבריאות – ניתוח והשלכות

11/12/2007

הפעלת מוקד טלפוני במוסד לביטוח לאומי בשיטת מיקור חוץ

5/12/2007

אלימות כלפי קשישים

4/12/2007

תקציב משרד הרווחה והשירותים החברתיים ותקציב המוסד לביטוח לאומי: נתונים עיקריים ודיון

3/12/2007

פיקוח על היחסים בין קשיש מטופל ועובד סיעודי זר

2/12/2007

אלימות כלפי עובדי מערכת הבריאות

28/11/2007

משך ההמתנה לרישום תרופות חדשות בישראל

28/11/2007

הפרטת מעונות הפנימייה הממשלתיים לאנשים עם פיגור שכלי – מסמך המשך

21/11/2007

מחסור במרכזים לטיפול בהפרעות אכילה במחוז דרום

15/11/2007

חינוך והשכלה בקרב קשישים

12/11/2007

אספקת אביזרי שיקום לנכים

6/11/2007

בקרה ופיקוח על משך ההמתנה לפגישה עם רופא מקצועי בקופות החולים

31/10/2007

רישוי עסקים בישראל - סקירת המצב הקיים והצגת הדרכים לשיפורו

30/10/2007

תרופות מזויפות

30/10/2007

דף מידע - קשישים בישראל

11/10/2007

אלימות כלפי קשישים

10/10/2007

מצב המחקר בשאלת ההשלכות נרפואיות של הצלילות בקישון

19/09/2007

נגישות ההשכלה העל-תיכונית לאנשים עם מוגבלות שאינה פיזית

26/07/2007
עבור לתוכן העמוד