תקנות נגישות שירותי בזק ומתקני בזק ( נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות)
29/01/2009
 
 

פורסמו תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירותי בזק ולמיתקני בזק), התשס"ט – 2009
 
התקנות עוסקות בנגישות לאנשים עם מוגבלות, של שירות בזק הניתן בידי מי שקיבל רישיון כללי למתן שירותי טלפוניה פנים ארציים נייחים או ניידים, ושל מתקני הבזק שלו.

התקנות פורסמו ביום 25 בינואר 2009 (קובץ התקנות 6745). התקנות ייכנסו לתוקף ביום 1 ביוני 2009, למעט תקנה 4(א) (התאמות נגישות בציוד קצה) אשר תחולתה תהיה מלאה רק החל מיום 1 בינואר 2011.

מקור: נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירותי בזק ולמיתקני בזק), התשס"ט – 2009
הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד