אושרו תקנות הנגישות עבור אנשים עם מוגבלות לבנייני מגורים חדשים (משרד המשפטים)
31/12/2009
 
 

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת אישרה בשבוע שעבר את התיקון לתקנות התכנון והבניה בנושא נגישות עבור אנשים עם מוגבלות לבנייני מגורים חדשים, אשר נוסח בשיתוף עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. 

התיקון לחוק יחייב קבלנים להנגיש בנייני מגורים חדשים ולעמוד בדרישות הנגישות, כך שכל אדם עם מוגבלות יוכל להגיע לדירות ולשטחים המשותפים בבניין, ולהשתמש בהם באופן חופשי ושוויוני.

משרד הפנים, בשיתוף עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ובהתייעצות עם ארגונים שונים המייצגים אנשים עם מוגבלות, ניסחו והובילו את התיקון לתקנות. 

התקנות החדשות יחולו על בניין מגורים שבו 6 יחידות דיור ומעלה, שיש להם כניסה משותפת או חדר מדרגות משותף. חובת הנגישות תחול על  כל השטח המשותף בבנין עד לפתח יחידות הדיור כולל הפתח לדירה, ואינו כולל את פנים יחידות הדיור. 

העיקרון המנחה את התיקון לתקנות הוא רצף של נגישות מהחניה וכן מהמדרכה, דרך הכניסות, עד למעלית נגישה ומשם אל וכולל פתח יחידת הדיור. כל שטחי הבניין שנועדו לשימוש משותף של הדיירים יהיו נגישים בהתאם לתיקון, כגון: הלובי,  חדרי המדרגות, החצר, הגג וכיוצא באלה. 

עוד נקבע, כי התקנות החדשות מטילות חובה להתקין מעלית בבניינים שגובהם מעל 10 מטרים. גם בבניינים נמוכים יותר, יש חובה בהסדרי נגישות. 

נוסף על כך, התקנות החדשות מחייבות להקצות מספר מקומות חניה נגישים, באופן יחסי למספר מקומות החניה המוקצים לכלל דיירי הבניין. כך למשל, בבניין שיש בו בין 31 ל- 75 מקומות חניה חייבים להקצות לפחות 2 מקומות חניה נגישים, אחד מהם לרכב גבוה. 

אדר' שמואל חיימוביץ', נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (בפועל): "תיקון זה מהווה נדבך מרכזי נוסף בקידום השוויון עבור אנשים עם מוגבלות ובשילובם בחיים בקהילה ובחיי החברה בישראל. נגישות משופרת של בנייני מגורים רלוונטית לא רק לאנשים עם מוגבלות, אלא מאפשרת ניידות נוחה לציבור כולו". 

התיקון טעון חתימה בידי שר הפנים. לכשייחתם, ייכנס התיקון לתוקף 180 יום לאחר פרסומו ברשומות. החל ממועד זה  לא יינתנו היתרי בנייה, ולאותם בנינים אישור אכלוס או תעודת גמר אלא אם עומדים בדרישות הנגישות. 

מקור: משרד המשפטים

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד