המלצה להנגשת מוסדות חינוך חדשים
7/03/2010
 
 
המועצה הארצית לתכנון ולבניה, המליצה לשר הפנים, אלי ישי, להתקין את תקנות התכנון והבנייה להנגשת מוסדות חינוך חדשים. זאת, בכפוף לתיקונים שיבוצעו בוועדת המשנה.

לאחר הסכמת משרד האוצר, על התקנות לעבור את אישור הכנסת.

המועצה דנה בנושא בראשות מנכ"ל משרד הפנים, רו"ח גבריאל מימון, שציין כי המטרה ראויה. "אנו נדרשים לאשר את התקנות, על-מנת לאפשר לילדים ולמורים עם מוגבלויות להגיע לבית הספר", אמר רו"ח מימון.

התקנות מתייחסות רק למבנים חדשים, שההיתר בגינם יינתן לאחר התקנת התקנות. לגבי מבנים קיימים, קיימת התייחסות בחוק באשר לשיפורים ולהתאמות הנדרשים.

התקנות המוצעות נערכו בהתייעצות עם משרד החינוך, עם נציבות שיוון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות.

בהצעת התקנות הוסדרה הנגישות לבתי הספר, החל מדרכי הגישה לבניין כולל: חנייה, מעלית, מעלון ומדרגות, וכלה בנגישות בתוך הבניין: מתקני תברואה, מקומות התקהלות ועוד. התקנות כוללות הוראות להנגשת מבני החינוך לבעלי מוגבלות בניידות, מוגבלות בראייה ולבעלי ליקויי שמיעה.

התקנות מבוססות על תקנים ישראלים לגבי נגישות מבני ציבור, ובהתאם לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965, אשר מטיל על שר הפנים להתקין תקנות, בעניין הנגשת מוסדות חינוך וגני ילדים שהם מוסד חינוך רשמי.
מאת: דוד מיכאלי, NEWS1
הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד